Négyfalu: Református testvéregyházak találkozója

Az erdélyi Négyfalu volt idén házigazdája a Kárpát-medencei református testvéregyházak – a helybeli, a pacséri (Vajdaság), a felsőrási és alsófalusi (Felvidék), a salánki (Kárpátalja) és a kisújszállási (Magyarország) gyülekezetek találkozójának, mely szeptember 1-4. között zajlott. Az összejövetelen jelen voltak a rotterdami gyülekezet képviselői is. A jelenlevők, amellett, hogy istentiszteleteken, áhitatokon vettek részt, számos program részesei is voltak.

A vendégeket és vendégfogadóikat Márk László Gyula helybeli lelkész köszöntötte és ismertette a gazdag programot, mely keretében az Alsófalui Református Egyházközség lelkipásztora, Tóth László tartott reggeli áhitatot, ellátogattak az alsórákosi bazaltoszlopokhoz és a fenyősi bányatóhoz. Az alsórákosi református parókia udvarában elfogyasztott ebéd után Csákány Antal helybeli lelkipásztor kalauzolásával megtekintették a Kövesoldal tetején álló református erődtemplomot, és megismerkedtek a helybeli egyház tevékenységével. Ezután a 17. században Sükösd György mezei kapitány által építtetett, az erdélyi reneszánsz elemeit magán viselő Sükösd-Bethlen kastélyt tekintették meg, amely 1631-ben került Bethlen Ferenc birtokába, végleges formáját pedig Bethlen Sámuel adta meg.

Négyfalu: Református testvéregyházak találkozója

A vasárnapi, ünnepi istentiszteleten Balogh Attila salánki lelkész bevezető áhitata után Albert P. Davelaar rotterdami-charloisi lelkipásztor hirdetett igét. Prédikációjában Ezékiel próféta könyvét véve alapul az egység, együttműködés és az összetartás fontossára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a keresztények közötti egység is messze van, Krisztus teste széttöredezett. Nem tudunk egymásról, egymás bajairól, de még rosszabb, hogy egymást elítéljük. ”Isten mindig hűséges az ő népéhez, és ez így van a mai nap is.(…) Nem elutasítva, hanem elfogadva egymást, ezt kéri Isten tőlünk, úgy, mint ahogy Jézus is elfogadott bennünket” – mondta többek között igehirdetésében, és hozzátette, hogy egyek kell hogy legyünk az imádságban, és meg kell hogy halljuk egymást. Imában köszönte meg, hogy sor kerülhetett erre a találkozóra. Az istentiszteleten a reformáció 500. évfordulójáról is megemlékezett, hisz ennek tükrében még nagyobb jelentősége van ennek a találkozónak. Az úrvacsoravétel Csányi Erzsébet pacséri lelkésznő irányításával történt.

A megjelent vendégek vezetői is köszöntötték a vendégfogadókat, A kisújszállásiak nevében Örökös Tóth Lajosné, a pacséri delegáció nevében Csányi Erzsébet lelkésznő és Németh Károly gondnok, a felvidéki egyház nevében Tóth László lelkész és Miklós Aladár, a felsőrási egyházközség gondnoka,a salánki egyház képviseletében pedig Balogh Attila lelkész köszönte meg a vendéglátást és adta át ajándékát, a holland delegáció pedig Rotterdam zászlaját nyújtotta át. Délután közösen tekintették meg Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámáját Meister Éva, a Magyar Művészetért Ex Libris-díjas színművésznő előadásában a négyfalusi református templomban, amely a korában első önéletrajzot író nő viszontagságos életének bemutatásával az erdélyi magyarság hatalommal szembeni küzdelmének állít emléket. A résztvevők hitükben és összetartozásukban megerősödve utaztak haza.

A testvéregyházak bensőséges találkozójának következő házigazdája jövőre Kisújszállás lesz.

 

Forrás: Vajdaság Ma