Négyéves konduktorképzés indul Illyefalván

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának nappali tagozata konduktor szakon biztosít székhelyen kívüli, négyéves, minőségi, szakmai-gyakorlati képzést Illyefalván.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar küldetése, hogy a konduktív pedagógia eszközeivel javítsa azoknak az életminőségét, akik elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt nehézséggel és kihívással szembesülnek. A konduktív pedagógia világszerte keresett és elismert magyar hivatás.

A konduktor

  • egy speciális fejlesztő pedagógus,
  • a konduktív nevelés, a Pető-módszer megvalósítója,
  • a rehabilitáció és habilitáció, az újratanulás, a tanulási folyamatok irányítója, tervezője, szervezője,
  • motivál, aktivizál, irányítja a tanulási folyamatokat,
  • komplex módon segíti az idegrendszerükben károsodott személyek, gyerekek fejlődését, önállósodását.

Mit tanulhat a négy év során?

  • A négyéves nappali alapképzés a konduktív nevelésre készít fel. Az oklevél megszerzése feljogosít az idegrendszeri sérülésből eredő, különböző mozgássérült gyermekekkel, fiatal felnőttekkel és idős személyekkel (Stroke, Parkinson, SM) végzett speciális, egész személyiséget fejlesztő konduktív pedagógiai tevékenységre.
  • A legfőbb cél: a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült, sajátos nevelési igényű személyeket alkalmassá tenni az önellátásra, az önálló életvitelre. Így csökken a kiszolgáltatottságuk, illetve a társadalom teljes értékű tagjaivá válhatnak.
  • Az eredményes konduktorképzés kulcseleme a gyakorlati képzés, amely a tanulási-oktatási folyamat szerves része.
  • Az intézmény biztosítja a szakmaiságot, a minőségi oktatást, a gyakorlatiasságot. Az egyetemre jellemző a családias hangulat, a támogató hallgatói közösség, valamint biztosítja a képzés ideje alatti szállást és étkezést.

A felvételihez egy alkalmassági vizsga és érettségi oklevél szükséges. Az alkalmassági vizsga célja a jelentkező beszédállapotának és fizikai képességeinek felmérése. A vizsga három részből áll: ének-zenei, beszédalkalmassági és fizikai alkalmassági vizsga

Iratkozás: 2022. június 10. – augusztus 1.
Helyszín: Illyefalva, Kovászna megye
Érdeklődni, jelentkezni a 0724- 266 020 telefonszámon lehet.