Ne pánikoljunk, inkább imádkozzunk

Az Erdélyi Református Egyházkerület koronavírussal kapcsolatos tájékoztatója nyomán az egyházmegyék vezetőségei is összegyűltek, hogy meghatározzák az elvégzendő feladatokat, bevezessék a megfelelő óvintézkedéseket a gyülekezetekben a járvány terjedésének megfékezése, illetve lassítása érdekében.

Az egyházkerület ajánlásokat, javaslatokat tett a presbitériumoknak, hogy saját gyülekezeteikben hogyan tegyék meg a szükséges lépéseket. Az azonban egyértelmű, hogy az ige hirdetése a válságos idő ellenére sem állhat meg: kisebb közösségekben, egyénileg, illetve a média felületein továbbra is szól majd az üzenet és az ima. Erről gondoskodnak az egyházmegyék és gyülekezeteik is, amikor vasárnapjaikat és a március 15-i megemlékezéseket az előírásokat betartva, de megrendezik.

Ne pánikoljunk, inkább imádkozzunk

A sepsiszentgyörgyi református gyülekezetek egyházi összejövetelei is alkalmazkodnak az előírásokhoz.  Március 15-én délelőtt a vártemplomi, szemerjai és belvárosi gyülekezetek szabadtéri istentiszteletet tartanak, a Gyöngyvirág utcai pedig két helyszínen (templom és imaterem) gyülekezik. Az igehirdetéseket néhány helyi rádió jóvoltából otthonról is hallgathatják. A vasárnap délutáni istentiszteletek mindegyik gyülekezetben elmaradnak, ahogyan a vallásórák, kátéórák, ifjúsági alkalmak, illetve a bibliaórák is. A konfirmálás időpontja 2020. október 31-re, reformáció ünnepére módosul. Az egyházközségek arra kérik híveiket, hogy kísérjék figyelemmel a gyülekezetek online felületeit, honlapjait, Facebook-oldalait, illetve a sajtóban megjelenő, rádiókban elhangzó hirdetéseiket.

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében a kisebb gyülekezetek is élnek az élő közvetítés lehetőségével, sokan saját honlapjukon, Facebook-oldalaikon teszik elérhetővé a gyülekezeti alkalmak, igehirdetések felvételeit. Balogh Zoltán esperes szerint a városi gyülekezetekben a vírustól való félelem valószínű megfelezi a templomba járók számát, így megtörténhet, hogy a százas határt sem üti meg a résztvevők száma. Azonban ha mégis többen lennének, akkor a templom előtti tereken, a szabadban tartják meg az istentiszteleteket.

Ne pánikoljunk, inkább imádkozzunk

A Kolozsvári Református Egyházmegye esperese és főgondnoka március 12-én küldött ki körlevelet a gyülekezetek presbitériumainak, amelyekben március 31-ig érvényes ajánlásokat fogalmaztak meg. Az istentiszteletet megtartják a létszám korlátozásra vonatkozó előírások figyelembevételével, akár napi több alkalomra osztva fel a gyülekezést. A létszámkorlátozást mindenhol a presbitériumok feladata megoldani. (Az előírások be nem tartásáért az illetékes presbitérium büntetőjogilag felelős.) Ahol lehetőség van rá, kültéri istentiszteletet is szervezhetnek, illetve az otthon maradó hívek az Agnus Rádió adását követhetik. Az egyházmegye vezetősége továbbá javasolta a konfirmáció pünkösdre halasztását és a biblia-, vallás- és kátéórák szüneteltetését, emellett felhívták a krónikus betegek és veszélyeztetett személyek figyelmét, hogy maradjanak otthon az elkövetkező időszakban.

A Nagyenyedi Református Egyházmegye a következőket ajánlotta a gyülekezeteinek: „Kérjük, hogy ahol 100 főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, akár több istentiszteletet is tartsanak vasárnap, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább félórás szellőztetési szünetet kell tartani. Kérjük, hogy járjanak el szabály szerint, és száz főnél többen ne tartózkodjanak az istentisztelet helyszínén. Kérjük, ha tehetik, tartsanak hétközi, esti istentiszteleteket vasárnapi liturgiával, ezzel segítve, hogy minden gyülekezeti tag eljuthasson istentiszteletre. Számos gyülekezet online közvetíti istentiszteleteit. Kérjük, hogy tegyék közzé a közvetítés linkjét, hogy akik kényszerűségből otthon maradnak, a közvetítés útján kapcsolódhassanak be az istentiszteletekbe.”

A Görgényi Református Egyházmegyében fertőtlenítik a templomokat (főleg a kilincseket, padokat tisztítják meg alaposan), találkozáskor igyekszenek kerülni a kézfogást, elhalasztják a rendezvényeket, illetve a gyülekezetekben pénteken és szombaton presbiteri gyűlések lesznek, hogy eldöntsék, milyen intézkedéseket vezetnek be – számolt be Veress Róbert esperes. A vasárnapi istentiszteletek nem maradnak el. Abban az esetben, ha a megengedett létszámot a meghaladnák, szabadtéren tartják meg az alkalmat. Az egyházmegye egyik településén, Marosjárában két fertőzött személy karanténban van.

Ne pánikoljunk, inkább imádkozzunk

A Kalotaszegi Református Egyházmegye nagyobb gyülekezetei két istentiszteletet tartanak vasárnap délelőtt, Vincze Minya István esperes szerint azonban a pánikhangulat miatt nem is várható nagy résztvevői létszám. A virágvasárnapi konfirmáció elmarad, ahogyan a különböző események is (például a nőszövetség szervezésében a szülők iskolája előadássorozat vagy betervezett koncertek). A lelkipásztorok felhívják a figyelmet a higiénia fontosságára, fertőtlenítő oldatokat osztogatnak, emellett egy központi bázist hoztak létre, ahova betelefonálhatnak, akiknek szükségük van információra, vagy megosztanának valamilyen tudnivalót. Az istentisztelet csupán Egeresen marad el biztosan, hiszen több mint húsz vendégmunkás jött haza Németországból és Olaszországból felelőtlenül, nem vonultak karanténba, így razzia is volt a településen miattuk. „Arra kértem mindenkit, hogy a hivatalos forrásokat kövesse, az állam és az egyházkerület híreit, közleményeit olvassák, kerüljék a közösségi oldalakon terjedő álhíreket” – fejtette ki az esperes.

A Marosi Református Egyházmegye vezetősége március 13-án tanácskozott. Azt ajánlották a gyülekezeteknek, hogy a hívek naponta 20:30-kor tartsanak imacsendességet otthonaikban, a hét közben rendezett kiscsoportos tevékenységeket függesszék fel, illetve a konfirmációt is halasszák. A templomokban kötelező fertőtleníteni, a hajlékba érkezők számára a bejáratnál fertőtlenítő szereket biztosítani, tájékoztató anyagot kifüggeszteni. „A temetési szolgálatokat el kell végezni, de kerülni kell a kézfogást, a kisebb, zárt helyiségekben történő virrasztást. Keresztelést csak indokolt esetekben tartsunk, lehetőleg szűkebb istentiszteleti keretben” – áll a felhívásban. A cserealjai gyülekezet például érdekes megoldást talált: a tanácstermükben is fogják közvetíteni a vetített istentiszteletet, így nem zsúfolódnak annyian a templomba. Ne pánikoljunk, inkább imádkozzunk! – tették közzé.

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegyében is többször tartanak majd délelőtti istentiszteletet, hogy a létszám ne haladja meg a száz főt. A bibliaórák, vallás- és kátéórák, kóruspróbál elmaradnak, március 15-én pedig egyszerű, szabadtéri koszorúzást szervezhetnek a gyülekezetek a templom udvarán. A virágvasárnapi konfirmáció természetesen szintén elmarad, a hajlékok fertőtlenítése, szellőztetés megtörténik, kézfertőtlenítőket helyeznek el a templombejáratokhoz. Az egyházmegyében vannak karanténban levő gyülekezeti tagok, hittestvéreik pedig felajánlották, hogy segítenek nekik a bevásárlásban. „Megyei szinten imaláncot indítottunk, minden reggel 8-kor és este 9-kor közösen imádkozunk a betegekét, orvosokért, érintettekért. Ez Facebookon indult, de sokan bekapcsolódtak gyülekezeti és megyei szinten” – mondta el Jakab István esperes.

Ne pánikoljunk, inkább imádkozzunk

A Brassói Református Egyházmegyében nem rendelkezett külön az egyházmegye, csupán az egyházkerület ajánlásai továbbították a gyülekezeteknek. Miklósi Csaba Mátyás esperes elmondta, hogy az egyházmegye nagy kiterjedése miatt sem lehetett gyűlést összehívni ilyen rövid időn belül, ugyanakkor a legtöbb gyülekezetben a 100-as létszámot alig haladják meg, hiszen kicsi gyülekezetekről van szó, a hírek pedig az idősebbeket valószínű otthon tartják.

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegyében, Csíkszeredában a tömegproblémát úgy oldja meg a gyülekezet, hogy kihangosítják az istentiszteletet, így azok is követhetik majd, akik a templomon kívül maradnak. A gyergyószentmiklósi egyházközség két istentiszteletet tart: a megszokott 10.30-kor kezdődő gyülekezeti alkalmon kívül lehetőség lesz 9 órától is igét hallgatni, illetve 10.45-től a Facebookon élőben is követhető az igehirdetés. A Székelyudvarhely III. Bethlen-negyedi egyházközség tájékoztatta híveit, hogy a március 15-i megemlékezés elmarad, a Székelyudvarhely-Belvárosi Református Egyházközségben pedig 10, 12 és 17 órától tartanak istentiszteletet, és ezzel párhuzamosan a Bocskai házban 10.15-től is hirdetnek igét. A résztvevők koordinálását a presbiterek vállalták.

 

Berekméri Gabriella, Kiss Gábor