Nagyenyed pusztulása más olvasatban

A medgyesi magyar közösség a Magyar Kultúra Napját ünnepelte 2015. január 30-án. A református imaterem zsúfolásig megtelt érdeklődők sokaságával. Bakó Irén nagyenyedi tanár tartott előadást, társelőadók Józsa Miklós és Bakó Botond tanárok voltak, szintén Nagyenyedről. Az előadás ”Nagyenyed pusztulása más olvasatban” címet viselte. Miért van szükség más olvasatra? Mert a mai ifjúságnak írott történelemkönyvek nem hitelesek, hiányosak. Mi, akik el voltunk zárva kisebbségi történelmünk megismerésétől, őszinte érdeklődéssel hallgattuk Bakó Irén tanárnő színes előadását, amely kutatómunkái eredményeképpen, tiszta forrásból merített.

Nagyenyed pusztulása más olvasatban

Elmondta, hogy életpályája során máskor is autodidakta módon tökéletesítette ismereteit, hogy oktatói tevékenységében diákjai ne szenvedjenek kárt. Nagyenyed történelméről volt szó. Enyed egy fogalom! Itt az ősi skóla szelleme találkozott a tanárnő és munkatársai habitusával. Az ősi alma mater évszázadokon keresztül magas mércét állított diákoknak, tanároknak egyaránt. Legyen hála Istennek ezért!

Hangsúlyozta, Enyed, történelme folyamán, sokat szenvedett. A népek választó mezsgyéjén épült várost a nemzetiségi gyűlölködés többször tűz martalékává tette.

Bakó Irén tanárnő előadásában rámutatott azokra a tévedéseinkre, hibáinkra is, amelyek a tragikus események forrásává – az 1849. január 9-i vérengzés napjává – lettek. Őszinte elismeréssel és hálával köszönjük tényfeltáró munkásságát, szemléletes, hangulatos előadását, mert a helyesen dokumentált szónak átütő hatalma van. A papírra vetett gondolat, nemcsak papíron, de a szívben is nyomokat hagy .

 

Jakab Ágnes presbiter

2015. február 9., Medgyes