Nádasmenti Kórustalálkozó a Kerekdombon

Három év kényszerszünet után szervezte meg a több mint két évtizedes hagyománynak örvendő Nádasmenti Kórustalálkozót böjtfő vasárnapján, február 16-án a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyházközség.

Az éneklés öröme, a találkozás vágya, az Isten magasztalásának tiszta és szent érzése mindig megmozgatja az embereket – mondta el Fazakas Csaba kerekdombi lelkipásztor.

Öt kórus vett részt a találkozón

A kórustalálkozó a helyi lelkipásztor áhítatával kezdődött a Zsolt 118,24 alapján, amelyen az Őtőle rendelt nap áldásairól és az örvendezés indokoltságáról tett bizonyságot: arra bátorította a kórusokat, hogy örvendező szívvel magasztalják az Urat, mert ez Neki kedves hálaáldozat. Minden kórus három-négy énekben mutatta be bizonyságtételét, amelyet gondosan, szorgalmasan készített elő a próbákon.  Az ünnepi délutánon öt kórus volt jelen, köztük az Egeresi Református Egyházközség kórusa, a Magyarlónai Református Egyházközség énekkara vendég meghívottként, a Hídelvei Földész Dalárda, a Bethlen Gábor Földész Dalkör szintén vendég meghívottként és a helybeli, a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyházközség Crescendo kórusa. Az ünneplő gyülekezetet Bedő Ágnes, a Romániai Magyar Dalosszövetség alelnöke köszöntötte, aki elismerő szavakkal méltatta az egyházi kórusmozgalom eme újabb csodáját, a szép harmóniában éneklő hívek seregét.

A Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyházközség Crescendo kórusa