Műemlékvédelmi díjat kapott az egyházkerület, a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközség

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság műemlékvédelmi díjának tiszteleti fokozatával tüntette ki az Erdélyi Református Egyházkerületet, valamint a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközségeket pénteken, május 5-én a Kolozsvári Állami Magyar Színház épületében. A díjakkal az elmúlt két évben folytatott olyan nagyméretű műemlék-helyreállítási munkálatokat ismer el a társaság, amelyek nem csak pillanatnyi eredmények, hanem országos jelentőségű épületek századokra történő megőrzését biztosítják, példaként szolgálhatnak az egész közösségnek.

Műemlékvédelmi díjat kapott az egyházkerület, a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközség

A műemlékvédelmi díjat évente osztja ki a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, amely 1990 óta végzi műemlékvédő és –elismerő tevékenységét. Az ötödszörre átadott díjat idén az 500 éves reformáció emlékévével is kapcsolatba hozták. Az Erdélyi Református Egyházkerület nevében, a negyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, illetve más, tulajdonában lévő műemléképületek és oktatási intézmények felújításáért ft. Kató Béla püspök vette át a díjat. Köszönőbeszédében elmondta: „nem csupán műemlékeket újítottunk fel, hanem olyan élő közösségnek adtunk és adunk továbbra is otthont általuk, amelyeknek a fennmaradása nagymértékben szükséges. A Farkas utcai templom, a széki templom és a nagyenyedi kollégium valóban él és virágzik, használjuk, és ez az, ami reménységet ad nap mint nap. Hiszem, hogy amíg élünk és együtt vagyunk, mindig fognak születni hasonló nagyságú és szépségű tervek.” A püspök rámutatott: a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díj és a hozzá hasonló méltatások a most elkezdett vagy jelenleg folyó terveket és a megvalósításukba vetett hitet erősítik, valamint buzdítanak a felmerülő nehézségek leküzdésére. Kijelentette: Isten áldásával minden megoldható és megvalósítható, a műemlék épületek felújításának pedig csak akkor van értelme, ha élő közösségek foglalják el és használják azokat.

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja köszöntőbeszédében leszögezte: a hangsúly nem csak azon van, hogy az épített környezetnek, az örökölt tárgyi világnak az állapotát helyreállítsák, hanem az is jelentős tényező, hogy a műemlékek olyan hangulatot, szellemiséget őriznek, amely meghatározó a jelenre nézve is. „A hagyományőrző munkálkodásban ott van a jelennel szembeni lelkiismeretes munkavégzés és a jövő iránti felelősség is, hiszen az értékek megőrzése és láthatóvá tétele gazdagítja környezetünket és a benne részesülőket” – jelentette ki a főkonzul.

Műemlékvédelmi díjat kapott az egyházkerület, a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközség

Az Erdélyi Református Egyházkerület munkáját Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Erdélyi Osztályának vezetője laudálta. „Nem kétséges, hogy az elismerés méltó helyre kerül, hiszen aki csak egy keveset is jártas és tájékozott a műemlékvédelem terén, láthatja, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület az elmúlt években sokat tett az erdélyi magyar épített örökség megőrzéséért” – hangsúlyozta a főosztályvezető. Hozzátette: „a felújítások mögött ott húzódik az erdélyi magyar szellemi és vallási örökség ápolása és védelme, az anyanyelvű oktatás támogatása, a nemzeti összetartozás hitben és kultúrában megélt erősítése, a nemzeti identitás megőrzése. Mindezek megerősíthetik ama meggyőződésünket, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában épületeink biztonságban vannak, hogy ott gondos gazda módjára fognak bánni velük.” Brendus Réka az egyházkerület munkáját szemléltetvén rámutatott: a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épülete megújult, folynak a munkálatok a Kolozsvári Református Kollégium, valamint az Apáczai Csere János Elméleti Líceumnak otthont adó épületeken, és hamarosan elkezdődik a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak és a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak otthont adó épület felújítása.

Műemlékvédelmi díjat kapott az egyházkerület, a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközség

A Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközségeket műelmék templomaik felújítása érdekében végzett áldozatos és kitartó munkáját Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke, Kolozsvár volt alpolgármestere méltatta. „Azt szokták mondani, hogy a lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt. Kétségtelen, hogy itt, mindkét helyszínen a kivitelező fővállalkozók, valamint a szakemberek, cégek és restaurátorok tucatjainak, a lelkipásztorok és a gyülekezetek kitartó lelkesedésére volt szükség” – hangzott el a beszédben. Rámutatott: a munkálatok lefolyása alatt Széken nem telt el nap Sallai Márton lelkipásztor építőtelep-szemléje nélkül, a Farkas utcában pedig Fazekas Zsolt valamennyi kivitelezési egyeztetésen való jelenléte lehetővé tette a kulcsfontosságú operatív és hatékony együttműködést. „Ma is ők azok, akik a helyreállítás befejezése óta jó gazdaként figyelik épületeik működését, a tervezőknek, kivitelezőknek azonnal jelezve, ha bármilyen rendellenességet észlelnek” – tette hozzá Horváth Anna, majd kijelentette: „egy igazi közösséget a kudarc összekovácsol, a siker, az áldás felvillanyoz, életerővel tölt fel. Széken és a belvárosi református gyülekezetben érezhetően megerősödött a felelősség, az elkötelezettség a templomok értékei, múltja és jövője iránt. 10 éves munkájuk, türelmük, a jövőbe való beruházásra tett erőfeszítésük meghozta gyümölcseit: amit megvalósítottak, az ma már példaértékű az egész kárpát-medencei magyar közösség számára.” A díjakat a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség képviseletében Fazekas Zsolt lelkipásztor és Nagy Péter főgondnok, a Széki Református Egyházközség nevében pedig Sallai Márton lelkipásztor és Tamás János főgondnok vették át.

Műemlékvédelmi díjat kapott az egyházkerület, a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református Egyházközség

Az eseményen a Kolozsvári Református Kollégium énekkara egyházi énekeket adott elő, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjai előadásában szavalatok és népdal hangzott el, Antal Csanád és zenekara pedig széki népzenét játszott a közönségnek. A helyszínen Kiss Gábor egyházkerületi sajtóreferens Bethlen Gábor Kollégiumról, valamint a széki és Farkas utcai templomokról készült felvételeit is megtekinthették az érdeklődők.

Szöveg: Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor