Mozgalomból örökség – nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet

 

14.00 – Regisztráció

15.00 – 15.30 Köszöntések

Igei köszönő – Ft. Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Dr. Kállay Dezső rektor – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Dr. Soós Anna rektorhelyettes – BBTE, Kolozsvár

Dr. Vik János dékán – BBTE, Római-Katolikus Teológia Kar

Dr. Lukács Olga dékán- BBTE, Református Tanárképző Kar

15.30 – 15.40 A BBTE Zenepedagógia Kamarakórusa-vezényel: Dr. Windhager-Geréd Erzsébet karnagy

15.40 – 17.00 Előadások

15.40 – Dr. Szabadi István, Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár,

Debrecen: Erdély vonzásában – adalékok a koraújkori Partium református egyháztörténetéhez

16.00 – Dr. Lévai Attila, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar:

Cseh-magyar református történeti kapcsolatok a 18. században

16.20 – Dr. Tanító Péter, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológia: Husz János tanítása a reformáció tükrében

16.40 – Drd. Czinke Zsolt, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológia Kar: A II. Helvét Hitvallás felvidéki magyarítója 17.00 – 17.30 Kávészünet

17.30 – 18.40 Előadások

17.30 – Dr. Pálfi József, rektor, Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad:

Gr. Teleki Sámuel és Várad második reformációja

17.50 Dr. Visky Béla, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár:

Szabad-e hazudni Luther Márton szerint?

18.10 – Dr. Nagy Alpár-Csaba, BBTE, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár:

Saul az endori boszorkánynál – egy ószövetségi történet újraértelmezése

19.00 – 19.40 orgonajáték – Farkas utcai Református Templom Művészek: Dr. Miklós Noémi és Dr. Sámson Melinda

20.00 Vacsora a Protestáns Teológiai Intézetben

 

NOVEMBER 18., PÉNTEK

 

9.00 – 9.15 Áhitat – Protestáns Teológiai Intézet díszterme

9.15- 9.25. Illés Zsolt teológus zongorajátéka

9.30 – 11.10 Előadások – Protestáns Teológiai Intézet díszterme

9.30 – 9.50 – Drd. Pőcze István evangélikus lelkész, SJE-RTK Szenvedés és kereszt Luther teológiai gondolkodásában

9.50 – 10.10 – Dr. Váradi-Kusztos Györgyi adjunktus – Nagykörös,

KRE-TFK Hittanoktató és Kántorképző Intézet:

írás a falon – a protestáns hagyomány Bánffy Miklós prózájában

10.10 – 10.30 – Dr. Váradi Ferenc főiskolai docens, Nagykörös KRE-TFK Pedagógiai Intézet, intézetvezető-helyettes:

Szemben a hagyománnyal? – a kortárs dicsőítő énekirodalom poétikai megközelítése

10.30 – 10.50 Bognárné Dr. Kocsis Judit, Pápai Református Teológia –

A reformáció értékeinek őrzője és közvetítője a pedagógiában: Karácsony Sándor

10.50 – 11.10 Ft. Korom Imre, rektor, Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Gyulafehérvár: Latinitás és katolicizmus, avagy a szakrális nyelv fontossága az Egyház életében

11.10 – 11.30 Kávészünet

11.20 – 11.50 Zenés húszperc: Majó Zoltán művész és meghívottainak – Dr. Miklós Noémi, Dr. Sámson Melinda tanárok, Klemenz Gréta diák előadása

11.50 – 13.30 Előadások- Protestáns Teológiai Intézet díszterme

11.50 – 12.10 – Dr. Nagy Károly Zsolt főiskolai adjunktus, tudományos munkatárs,

MTA BTK Néprajztudományi Intézet – SRTA: Az örökség – és az örökösök

12.10 – 12.30 – Dr. Buzogány Dezső egyetemi tanár, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Félreértett Reformáció

12.30 – 12.50 – Dr. Püsök Sarolta adjunktus, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Hagyományőrzés és újítás összjátéka az erdélyi református egyházban az 1989-es változásokat követően

12.50 – 13.10 – Dr. Lukács Olga docens, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár:

Re – formáció avagy Qua vadis ökumenizmus?

13.10 – 13.30 – Dr. Somfalvi Edit, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár:

Imre Lajos – Kolozskarától a kolozsvári katedráig 7 3.30-15.00 Ebédszünet Protestáns Teológiai Intézet étkezdéje i 5.00-i 6.30 Előadások Protestáns Teológiai Intézet díszterme

15.00 – 15.20 – Drd. Kurta József, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár: Gönczy Lajos öröksége

15.20 – 15.40 – Dr. Somogyi Alfréd docens, Komárom, SJE-RTK:

Patay Károly, egy elfeledett felvidéki egyházkormányzó

15.40 – 16.00 – Drd. Csík György, Komárom, SJE-RTK:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata

16.00 – 16.20 – Dr. Gorbai Gabriella adjunktus, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Reformáció és gyermekkép

16.20 – 16.40 – Dr. Péter István adjunktus, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Magyar református közösségek a Kárpátoktól keletre a 19. században

Kiértékelés