„Mit erőszakkal nem lehet elérni, az csöndben és halkan munkálva véghez vihető” – átadták a Mikó-Rhédey kripta sírépületét

Új pompájában magaslik az 1863-ban épült Mikó-Rhédey kripta, amely jelenlétével megkoronázza a fél évezredes Házsongárdi temetőt. A sírépület a Házsongárdi Alapítvány kezdeményezésére a Magyar Kormány és a Castellum Alapítvány védnöksége által szervezett jótékonysági bálnak köszönhetően újulhatott meg, öt évi munka után. Az épületet augusztus 18-án avatták fel a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül. 

„Mit erőszakkal nem lehet elérni, az csöndben és halkan munkálva véghez vihető” idézte gróf Mikó Imre szavait Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője. Hangsúlyozta, „Erdély Széchenyijének” szavai ma még nagyobb hatással bírnak, és mintha másfél évszázad távlatából a mának is szólnának. Üzenete a kitartó, állhatatos, harsány cselekvés szavait hordozza, érdemes válaszként szolgál arra a magyarellenességre, amely a romániai közbeszédet képezi – tette hozzá.  Csöndben és halkan munkálkodva tekintsünk tehát a jövőre, újabb és újabb nemzedékekben erősítsük a hitet, a szülőföld iránti tiszteletet, és építsük tovább közösségmegtartó intézményeinket – buzdított a főosztályvezető. 

📸 Kolozsvári Magyar Napok

Az elmúlt tíz évben rendkívül sok ingatlan újult meg – emlékeztetett Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Hozzátette, egy ilyen kripta felújítása pontosan olyan nehéz, költséges, mint akármelyik templomé. A különbség az, emelte ki, hogy templomaink mögött ott van az élő gyülekezet, aki elhivatott a megújításra, a Házsongárdi temetőben viszont egyes sírok azért vannak különös helyzetben, mert a család messze van, vagy már nincs is. „Ma mégis itt áll egy közösség, aki úgy jelenik meg, mint aki saját templomát újította volna meg, akik nem hagyták ezt az épületet romlani” – hangsúlyozta a püspök, rávilágítva, ezzel üzenetet hagyunk hátra mindazoknak, akik ide eljönnek.  

Nagy Zoltán, Kovászna megye tanácsosa Gróf hídvégi Mikó Imre kiemelkedő szerepét hangsúlyozta. Mint fogalmazott, Sepsiszentgyörgyön nincs olyan ember, aki ne ismerné a nevét. „A Székely Mikó Kollégium meghatározza megyeszékhelyünk központját. Mikó Imre valóban államférfi volt, aki tenni akart valamit, nem csupán lenni akart valaki. Vagyonát közösségének, szülőföldjének felvirágoztatására fordította, és nem tért le erről az útról még akkor sem, amikor életét megannyi személyes tragédia övezte. Maradandót alkotott Zabolától, Sepsiszentgyörgyön át Kolozsvárig, amelynek gyümölcseit ma is élvezzük, mi, a hálás utókor” – fejezte ki.

📸 Kolozsvári Magyar Napok

A kétszintes neogótikus sírépítmény építkezése 1863-ban fejeződött be – tudtuk meg Gergely Erzsébettől, a Házsongárd Alapítvány elnökétől. Mint elmondta, a Mikó-Rhédey kripta országos védettségű műemlék, ezért késlekedtek a munkálatokkal, amelyeket 2019-ben kezdtek el és idén fejeztek be. A sírépület felújításában a legkiválóbb szakemberekkel dolgoztak, akiknek őszinte köszönetét fejezte ki. „Ha egy ilyen megújított építményre nézünk, öröm tölt el, dicsekedhetünk vele. Egy ilyen épület felújításának nem utolsó sorban közösségformáló ereje is van” – fogalmazott. 

A kripta megújulásához Betegh Katalin is hozzájárult, a Castellum Alapítvány az általa szervezett jótékonysági bál bevételeit ajánlotta fel, ez az összköltség közel egyharmadát jelentette. Felszólalásában elmondta, közel 200 embert buzdított arra, hogy a Házsongárd Alapítvány értékmentő tevékenységét támogassák, amiért most háláját fejezte ki. 

📸 Kolozsvári Magyar Napok

„Itt vannak az őseink, az életet hirdetve – amelyet Isten tesz teljessé -, még holtukban is. Ők erősítenek minket, és mi munkáljuk tovább az életet.” – fogalmazott László Attila kolozsvári főesperes-plébános.  

A hálaadó ünnepség végén Kató Béla püspök áldotta meg a kriptát, majd megkoszorúzták a sírokat.