Minden zárt téri egyházi alkalom szünetel

Szám: 746/2020

 

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalainak!

Tiszteletes Lelkészi Hivatalainak és Gyülekezeteinek!

 

 

Kedves Testvéreink!

 

 

„az Isten országa közöttetek van.” (Lk 17,21)

 

A 2020. március 17-én életbe lépett rendkívüli kormányzati rendeletek alapján, a kihirdetett szükségállapotra való tekintettel Egyházkerületünk elöljárósága tisztelettel és féltő szeretettel utasítja és kéri az illetékeseket, hogy a gyülekezetek életére nézve a következő rend szerint járjanak el:

A gyülekezetek további intézkedésig szüneteltessenek minden zárt téri egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát, ifjúsági alkalmat, jegyesbeszélgetést és esketést, vallásórát, konfirmációi előkészítést és konfirmációt. Az istentiszteleti helyek zárva tartása mellett, az istentiszteleteket nyílt téren, legtöbb 100 fős részvételig terjedően, délutáni liturgia szerint kell megtartani.

Az éppen érvényes kormányzati intézkedések figyelembevételével, kérjük, hogy temetés esetén mellőzzék a virrasztókat és a temetési szertartáson csak a szűk család vegyen részt. A temetési szertartás zárt koporsó mellett a sírnál történjen. A legtöbb 100 fős létszám ebben az esetben is érvényes.

A további intézkedésig függeszttessenek fel a kitűzött esperesi vizitációk, presbiterszövetségi és nőszövetségi alkalmak, konferenciák, továbbképzések, tanfolyamok és egyéb csoportos foglalkozások. A testületi üléseket: egyházmegyei adminisztratív gyűléseket, egyházmegyei tanácsüléseket, közgyűléseket, presbiteri üléseket halasszák későbbi időpontra.

Az esperesi hivatalokban és lelkészi hivatalokban munkaidőben telefonügyeletet tartsanak fenn. Az egyházmegyék és egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük egyházmegyéink és gyülekezeteink elöljáróit, hogy igemagyarázatokat, imádságokat osszanak meg egyháztagjainkkal, különösen odafigyelve az idősekre, magányosokra, betegekre, valamint a leány- és szórványgyülekezetekben élőkre.

Egyháztagjaink figyelmébe ajánljuk, hogy az ismert gyülekezeti online felületeken, valamint a www.reformatus.ro és a www.reformatus.hu honlapokon is, vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk.

Kérjük az egyháztagokat, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Különösen ajánljuk a családfő vagy felnőtt családtag vezetésével tartandó házi-istentiszteletek tartását, amelyekhez a következő hetekben minden pénteken segédanyagokat teszünk közzé. Kérjük a lelkipásztorokat, hogy lássák el a gyülekezeti tagokat ezekkel az anyagokkal.

Minden zárt téri egyházi alkalom szünetel

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal vagy civil szervezetekkel együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be! Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

 

Kolozsvár, 2020. március 18.

 

 

Kató Béla

püspök


dr. Ballai Zoltán

előadótanácsos