Minden lélek dicsérje az Urat – megújult a mezőbodoni templom

Templomot és orgonát újított, ravatalozót épített a Maros megyei Mezőbodon református gyülekezete. A nagy munkálatok sikeres elvégzéséért szombaton, szeptember 24-én adott hálát a közösség, további lelki építkezésben reménykedve., további lelki építkezésben reménykedve.

Kívül-belül felújították a mezőbodoni templomot. 📸 Kiss Gábor

Hosszú folyamatot zárt le a mezőbodoni gyülekezet: már 2013-ban megfogalmazódott a templomfelújítás gondolata, ekkor készült el az első falkutatás a műemlék épületben – számolt be a kezdeti igyekezetről Szántó Mihály helyi lelkipásztor. 2016-ig uniós pályázatra számítva végezték el a rengeteg papírmunkát, de a telekkönyv hiányossága miatt nem sikerült megszerezni az anyagi támogatást. „Isten mégis adott erőt tovább reménykedni és imádkozni” – mondta el a lelkipásztor, hozzátéve, hogy 2017-ben sikerült a telekkönyvet rendezni, majd a következő évben a magyar kormány segítségnyújtására elsők között jelentkezett az egyházközség. 2021 májusától elkezdődött a nagy munka, a templomnak több mint felét újraalapozták, kívül-belül új vakolat került a falakra, új ablakok készültek, a régi ajtókat és a tetőszerkezetet is felújították. 700 ezer lejből újult meg az épület: a költségek nagy részét az anyaország támogatása fedte, a padlót a mezőbodoniak, a szószékkoronát pedig a német hormersdorfi gyülekezet adományából restauráltatták.

A nagy munkálatok sikeres elvégzéséért szombaton, szeptember 24-én adott hálát a közösség.📸 Kiss Gábor

A templom jelenlegi formáját 1888-ban kapta. A felújítás során feltárták az eredeti, 1332-es kisebb hajlék alapját, amelyet már a 15. században teljesen átépítettek. A gyülekezet adományaiból, közel 70 ezer lejből az orgona is megújult, amelyet a marosvásárhelyi Bodor-kútról is ismert Bodor Péter épített 1847-ben. Erre a gyülekezet és a településről elszármazottak adakoztak, négy sikertelen pályázat után pedig román kultuszminisztérium 50 ezer lejjel támogatta a restaurálást. Szántó Mihály érdekességként kiemelte, hogy a támogatók sorában az utolsó éppen egy Bodor Péter nevű, Egyesült Államokban élő lelkipásztor volt, aki a hálaadó istentisztelet előtti napon juttatta el támogatását a gyülekezetnek.

A régi szószékkoronát a német hormersdorfi gyülekezet adományából restauráltatták. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a 150. zsoltár alapján. A templom iránti felelősséget hangsúlyozta, ahol Istennel és emberrel találkozhatnak a hívek. És bár az elmúlt száz év hátráltatásai miatt nem fejlődhettek a közösségek, a mai áremelkedések idején pedig a templom javítása meghaladhatja egy-egy gyülekezet anyagi képességeit, Isten kirendeli a nagylelkű támogatókat és áldozatkész embereket. „A világ legnagyobb katedrálisai és legkisebb templomai is azért készültek, hogy bennük Istent dicsőítse az ember” – mondta el a püspök, hozzátéve, hogy az Úr, aki velünk volt a múltban, megbocsátja a bűnöket, és megengedi, hogy a romokon építkezzünk, azt ígéri, hogy a jövőben is velünk marad. Ezért merjük továbbra is rábízni magunkat. Kató Béla azt kívánta a mezőbodoni gyülekezetnek, felújított templomuk legyen a feltöltekezés helye.

Kató Béla püspök Isten áldását kérte a közösségre. 📸 Kiss Gábor

Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese a Zsolt 103,2 verssel reflektált az igehirdetésre, és köszöntötte az gyülekezetet: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes a 121. zsoltár szavaival biztatta a jelenlevőket, hangsúlyozva, hogy az Isten igéjére való odafigyelés túllendít minden nyomorúságon.

A továbbiakban Gyombolai Péter konzul szólt a gyülekezethez, hangsúlyozva, hogy „a templomok építése, a keresztyénség magunkévá tétele a nemzet belső megerősödését és épülését is szolgálja.” Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője jelezte: az utóbbi években nyújtott támogatások jelzik, hogy az anyaország a történelmi egyházak által képviselt értékrend mellett kötelezi el magát. A német hormersdorfi gyülekezet részéről Christian Fleischer, Christine Schreiter és Sigrid Gerhardt volt jelen, akik szintén jókívánságaikat adták át a közösségnek. Szekeres József, a mezőbodoni egyházközség gondnoka köszönetet mondott a támogatóknak, a helyi gyülekezetnek, elszármazottaknak, valamint a lelkipásztornak és családjának a kitartásért.

Az istentisztelet után az új ravatalozót is átadták. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen a helyi gyülekezet Hálaadás kórusa szolgált, Rémán Roland Róbert orgonaművész pedig a felújított orgonát szólaltatta meg. A templomkertben kiállított fényképeken az érdeklődők megtekinthették a munkálatokról készült felvételeket, majd a gyülekezet átvonult a templom közelében felépített ravatalozóhoz. Az épület létesítésére rég megfogalmazódott az igény, mert nagy távolságokra, szétszórtan élnek a falubeliek. Végül 250 ezer lejes költségvetéssel készült el a hasznos épület, amit a helyi önkormányzat az összeg 10 százalékával támogatott.