Mikulás helyett Törökvágás

Rendhagyó adományozás a Kolozsvári Református Kollégium harmadik osztályában

 

Rendhagyó kezdeményezés tanúi voltak a Kolozsvári Református Kollégiumban mindazok, akik december 4-én – az iskolában éppen akkor járt a Mikulás – az oktatási intézmény harmadik osztályába néztek be. A kolozsvár-törökvágási gyülekezet képviselői az egyházközség ajándékát adták át a kollégiumnak Székely Árpád igazgató jelenlétében Máté Margit tanítónőnek és kis diákjainak. Az egyházközség már régóta támogatja a kollégiumot, ám az adományok eddig az iskola közös pénztárába vándoroltak. A presbitérium úgy döntött: idéntől célirányos adománnyal próbálják segíteni az oktatási intézményt. „Azért, hogy lássuk, mivel is járulunk hozzá az iskola fejlesztéséhez” – fogalmaz Bibza Gábor, az egyházközség lelkipásztora, aki azt is elmondja, hogy szeretnék reklámozni az akciót. Nem magukat, nem az egyházközséget, hanem magát az adakozás tényét. „A református kollégium ugyanis a miénk, a város magyar lakosságáé, a reformátusoké. Ide jár számos gyülekezeti tagnak, lelkipásztornak a gyereke. Az adomány a mi fiataljaink javát szolgálja” – magyarázza Bibza. Az akció akár figyelemfelkeltés is lehet: ha a törökvágási gyülekezet megengedi magának azt, hogy támogassa – a lehetőségeihez mérten – a kollégiumot, megtehetné ezt a többi városi gyülekezet is. Ez által pedig sokkal hamarabb fel lehetne szerelni az elemi osztályokat modern technikai eszközökkel. Az egyházközség ugyanis a harmadik osztálynak egy videóprojektort, vetítővásznat és a hozzátartozó kellékeket adományozta a második emeleten levő diákoknak. „De nemcsak a városi gyülekezetek, hanem a jómódú nagyobb vidéki egyházközségek is támogathatnák ily módon az iskolát. Arról nem is beszélve, hogy kerületünkben hat, Erdélyben pedig kilenc református kollégium működik. Jó lenne, ha a kezdeményezésnek pozitív visszhangja lenne, és követőkre találna” – osztja meg gondolatait a törökvágási gyülekezet lelkipásztora, aki szerint az elkövetkező években a többi négy elemi osztályt is felszerelik.

Mikulás helyett Törökvágás

A harmadikban az egyházközség képviselőit (Bibza Gábor, Cseh János és Darabont Eduárd), valamint Székely Árpád igazgatót nagy lelkesedéssel fogadták a kisdiákok, akik Bibza Gábor igei köszöntését is figyelemmel hallgatták. A lelkipásztor a Mt 25, 29-t olvasta fel a kicsiknek: „mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van”. Majd egy tanulságos történetet mondott el: két testvér közül az egyik mindig mindent megtartott magának, a másik szétosztotta társai, barátai között az ajándékokat. Amikor felnőttek és szükségük volt mások segítségére, az önzőnek nem voltak társai, de az adakozónak segítségére siettek mindazok a barátok, rokonok és társak, akiknek annak idején szétosztotta javait. A törökvágási gyülekezet lelkésze arra buzdította a kicsiket, hogy tanuljanak ügyesen és használják egészséggel az osztálynak szánt adományt.

Mikulás helyett Törökvágás

Cseh János gondnok az imádság fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét és Jakab apostol figyelmeztetését helyezte a kicsik lelkére: „közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jak 4, 8). A gondnok elmondta, Jézushoz közeledni az imádság által lehet. Ha őszintén imádkozunk, és közeledni akarunk őhozzá, akkor megláthatjuk, hogy ő „gyorsabb lesz nálunk” és szembe fog velünk jönni – fogalmazott Cseh János.

Mikulás helyett Törökvágás

A harmadikosoknak nyújtott segítséget az iskola nevében Székely Árpád igazgató köszönte meg, aki az egyházközség és a sajtó képviselőivel az iskolai tanításról, a vidék elszórványosodásáról kialakult beszélgetésen hangsúlyozta: ha egy kisebb gyülekezetből elhozunk egy diákot az iskolába, arra ösztönözzük a gyülekezetet, hogy taníttatása után hívja vissza, és otthon kamatoztassa tudását, ezáltal is segítve a helyi magyar közösséget. „Most már nemcsak tanítóként vagy tanárként mehetnek haza, hanem szakemberként is” – utalt az igazgató a már második éve beindult Szász Domokos püspök nevét viselő szakiskolára.

 

Szöveg: Somogyi Botond

Fotó: Kiss Gábor