Mikóújfaluban volt a Sepsi Egyházmegye éves nőszövetségi konferenciája

Missziós és külmissziós feladataink – Minden résztvevőt elgondolkodtató, szolgálatra bátorító előadások a Sepsi Egyházmegye éves nőszövetségi konferenciáján.

Szeptember 5-én a Mikóújfalusi Református Egyházközség kilenc tagból álló nőszövetsége volt a házigazdája a Sepsi Egyházmegye Nőszövetségi konferenciájának. 128 vendég töltötte meg a gyülekezet kis templomát.

A konferencián Tatár Anna szolokmai lelkipásztor, kerületi nőszövetségünk titkára a János evangéliuma 8. fejezetéből választott igékkel – “Én vagyok a világ világossága” – arra figyelmeztetett, hogy a Világ Világosságának hordozói kell legyünk, mint akiken átsüt a fény: családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyen, az emberek között.

Mikóújfaluban volt a Sepsi Egyházmegye éves nőszövetségi konferenciája

Az istentiszteletet követően köszöntések és a vándorzászló átadására került sor, az egy éven át Kálnokon őrzött zászlót átadták a helyi nőszövetség elnökének, kívánva, hogy a zászló ottléte alatt sokrétű szolgálatot végezzenek, új indíttatást, új lehetőségeket találjanak Istent dicsőítő nőszövetségi munkájukban.

A tisztújítással folytatódó eseményen Tóth Anna lelkipásztor, nőszövetségi elnök két mandátumnyi, 12 éves szolgálatát köszönte meg Nagy Zsolt lelkipásztor, az egyházmegye számvevője és az általa levezetett közgyűlés végén a megválasztott egyházmegyei elnökség tagjait köszöntötte: Mátyás Judit – elnök (Angyalos), Szabó Margit (Uzon) és Imreh Dalma (Komolló) alelnökök, Sebestyén Janka (Sepsiszentgyörgy – Szemerja) titkár-jegyző.

Mikóújfaluban volt a Sepsi Egyházmegye éves nőszövetségi konferenciája

A szünetben mikóújfalusi jellegzetes édességet, „a rakott ágat” kóstolhatták meg a vendégek.

A konferencia második részében, Egyed Sándor oltszemi lelkipásztor előadásában, a missziói parancs mindannyiunkra érvényes, gyakorlati életre lebontott, nagyon sok példával szemléltetett tanításával ismerkedtünk meg. Majd Szabó Attila, a Marosvásárhely Kövesdombi Református Gyülekezet Nepálban szolgáló misszionáriusa tartott számunkra megdöbbentő körülmények között végzett, sokszor az életüket kockára tevő külmissziós szolgálatukról előadást. Meggyőződhettünk, hogy mennyire fontos imádságban hordozni a külmisszióban szolgálókat, támogatni őket.

Mikóújfaluban volt a Sepsi Egyházmegye éves nőszövetségi konferenciája

A konferencia perselyes adakozását a Szabó házaspár külmissziós szolgálatának ajánlottuk, a 483 lejnyi összeget az eseményt záró ünnepi ebéd alatt adtuk át. Hálásak vagyunk a mikóújfalusi nőszövetségnek, a gyülekezetnek, Bálint Csongor és Delinke lelkipásztoroknak e nagy esemény megszervezéséért és a megtapasztalt vendégszeretetért.