Mi pedig Krisztust prédikáljuk

MI PEDIG KRISZTUST PRÉDIKÁLJUK

72 MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS IGEHIRDETÉS 2016 VASÁRNAPJAIRA ÉS ÜNNEPEIRE

Gondolatok a könyvbemutatóhoz

Marosvásárhely, Kultúrpalota, 2015. október 31.

 

 

Bízom benne, hogy sokan vannak itt, akik nem csak a szép muzsikát szeretik, hanem nagyon szeretik a jó könyvet és az olvasást is. Biztos vagyok benne, hogy ebben a nagy, népes gyülekezetben sokan vannak, akik izgatottan várják egy-egy új könyv megjelenését, és nem kevés érdeklődéssel és nem kis meghatódottsággal vesznek a kezükbe egy-egy újonnan megjelent könyvet. Én közéjük tartozom, éppen ezért megtiszteltetés számomra, hogy nekem jutott az a feladat, hogy egy Reformáció ünnepén egy könyvet mutassak be. A könyv még friss, a tegnap került ki a nyomdából. A Reformáció egy, a templom kapujára kifüggesztett nyomtatott írással kezdődött. Azóta is a reformáció egyházai első rangú feladatuknak tartják a könyvek kiadását.

Mi pedig Krisztust prédikáljuk

1. Rendszerint a könyv borítója az első dolog, amin megakad a szemünk. Tudják ezt a könyvek szerkesztői, ezért már a könyv külsejét is olyanra tervezik, hogy megakadjon a rajta a lehetséges vásárlók szeme. A figyelem felkeltéséről ennek a könyvnek az esetében Magyari Hunor fényképeit felhasználva Dónáth-Nagy György Lajos és Szabó László lelkipásztor gondoskodott. Ha most felmutatom ezt a könyvet, akkor inkább csak az első sorokban ülők láthatják, hogy a könyvborítón templomok láthatók. Közelebbről megnézve ki-ki örömmel fedezheti fel, hogy a könyvborítón rajta van annak a településnek, gyülekezetnek a temploma, ahol él, ahova vasárnaponta eljárhat. Igen, a könyv borítóján a Maros-mezőségi Református Egyházmegye református templomai láthatóak. Akik most itt vannak, azok egy-egy vasárnap ezekben templomokban hallják a Jézus Krisztusról szóló igehirdetést, bizonyságtételt.

2. Innen származik a könyv címe: MI PEDIG KRISZTUST PRÉDIKÁLJUK.

3. Ki az ami? A Maros-mezőségi egyházmegye lelkipásztorai. 36 lelkipásztor, akik vasárnapokon más-más templomokban hirdetik az igét, most ebben a kötetben együtt vannak, azért, hogy tartalmas olvasnivalót nyújtsanak át az olvasóknak.

4. Mi is tartalma? Igehirdetések. Talán lennének, akik valami mást vártak volna. „Ó, ezek csak prédikációk?”- mondanák, és máris csalódottan letennék a könyvet. Kérem, ne tegyék! Éppen a reformációnak az egyik legfontosabb felismerése, hogy Isten igéjének hirdetése, az maga Isten igéje. (Praedicatio verbi Dei, est verbum Dei). A prédikációt, az igehirdetést az különbözteti meg a vallásos beszédtől, hogy a vallásos beszéd Istenről, az igehirdetés Istenből beszél. Akár az elhangzott, akar a leírt, nyomtatásban megjelent igehirdetés az Isten hozzánk intézett szava. Ne hagyjuk ki a lehetőséget, hogy Isten megszólíthasson bennünket!

5. A kötetben az év minden vasárnapjára és ünnepnapjára, valamint az emberi élet nagy fordulópontjaira (keresztelés, esketés, temetés) találnak egy-egy igehirdetést. Nem találomra kiválasztott igék alapján íródtak ezek a prédikációk. A jövő évi Bibliaolvasó Kalauz igéit vettük alapul. Így szeretnénk segíteni az Ige jobb megértésében, a Szentírás üzenetében való elmélyülésben! Egy egész évre való hitépítő olvasmány ez a kötet. De közösségépítő is, amennyiben megfogadunk egy kis használati utasítást: aznap, amikor elolvasunk egy-egy igét, és a hozzátartozó igehirdetést, imádkozzunk magánosan, vagy közösen azért a gyülekezetért és lelkipásztorért, ahonnan az az igehirdetés származik. Mi lelkipásztorok csak úgy tdjuk végezni szolgálatunkat, ha a gyülekezet imádságában hordoz bennünket.

6. Bár minden egyes darab gazdagíthat, ne feledjük el: az igazi közösséget csakis a gyülekezetben élhetjük át. Bátorítson bennünket arra, hogy kimozduljunk otthonról, vegyünk részt az otthoni istentiszteleten!   

7. Igyekeztünk a lehető leg alacsonyabb áron közkinccsé tenni ezt a kötetet: ára 17 lej. 

8. A Reformáció egy, a templom kapujára kifüggesztett irattal kezdődött. Sokszor elképzeltem, hogy minként is történhetett ez.  Mekkorákat döndülhetett a templomkapu Luther Márton kalapácsütéseinek súlyától! De miután elhallgattak a kalapácsütések, és az emberek olvasni kezdték a kifüggesztett 95 tételt, valaki más megállt a szívek ajtaja előtt, és halkan kopogni kezdett rajta. Jézus Krisztus volt az. Isten Szentlelkének tetszett az, hogy Luther Márton 95 tételből álló iratával, 498 évvel ezelőtt tömegek szívében gyújtson szent lángot, és talpra állítsa mindazt, amit addig a feje tetején állt. Bibliaolvasó Kalauzunk éppen a jövő esztendő közepére azt az igét jelöli ki, ahol Jézus ezt mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna.” (Lukács 12,24). Amikor ezeket az igehirdetéseket olvassátok, Jézus fog kopogtatni szíveteken. Azért imádkozom, hogy ezek az igehirdetések legalább egy ember szívében gyújtsanak lángot, világosságot – Isten dicsőségére.          

 

 

 

Veress László

Marosszentkirályi lelkipásztor