Felhívás – Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés

Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés indul 2020 februárjában Illyefalván. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és az illyefalvi KIDA (Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány) közös szervezésében megvalósuló képzés főként segítő hivatású szakembereknek szól: lelkészek, pedagógusok, orvosok, gyógypedagógusok, pszichológusok, jogászok, szociális munkások, vallástanárok stb. jelentkezését várják.

Az előírt tanulmányi- és vizsgakötelezettségeket a hallgatók az illyefalvi Konzultációs Központnál teljesíthetik, melynek létesítéséhez hozzájárult az Egyetemi Tanács. A program célja a mentálhigiénés szemléletmód elsajátítása, mely elsősorban az alaphivatás gyakorlását segíti elő elméleti, gyakorlati és önismereti stúdiumok révén, a mentálhigiénés ismeret- és készséganyagok átadásával.

A program akkreditált. Az oktatói munkát a KRE Bölcsészettudományi Kara részéről megbízólevéllel rendelkező külső szakemberek biztosítják.

Szakvezető: Dr.med. Grezsa Ferenc egyetemi adjunktus, a KRE Pszichológiai Továbbképző Központjának vezetője. A képzés szervezője a Konzultációs Központ részéről Kató Ibolya pszichológus, a Keresztyén Ifjúsági Központ vezetője.

 

Az összes kiadás 70%-át az egyetem, 10%-át a KIDA alapítvány finanszírozza. A fennmaradó 20%-ot a hallgatók fizetik be az alapítványnak. A képzés alatt a bentlakásos képzés feltételei biztosítottak. Az oktatókat az egyetem fizeti. A képzés 650 euróba kerül, illetve azoknak, akik már teljesített és elfogadott önismereti diplomával rendelkeznek, 450 euróba. Az összegeket 3, illetve 2 részletben kell kifizetni.

 

A képzés szerkezete:

A program teljes óraszáma 520 óra, amelyből

 140 óra elmélet (tantermi előadás 82 óra, témafeldolgozó szeminárium 58 óra), 2020 szeptemberétől

230 óra gyakorlat (tanulmányi kiscsoportokban),

 150 óra önismereti csoportmunka – 2020 tavaszától

 

Utóbbi követelmény alól felmentést kaphatnak azok, akik előzetesen részt vettek a tanszék által elismert, legalább 150 órás önismereti csoportfolyamatban, minősített szakemberek vezetésével.

 

A képzés Budapesten, záródolgozat megvédésével és záróvizsga teljesítésével fejeződik be. A hallgatók „mentálhigiénés segítő szakember” megnevezésű oklevelet szereznek, amelyet az egyetem bocsát ki számukra.

 

Tanulmányi kötelezettségek: http://www.kre.hu/btk/images/doc/mentalhigiene_tanulmanyi_kotelezettsegek.pdf

 

A tervezett hallgatói létszám: 36 fő.

 

A kézzel írt, legfeljebb 3 oldalas szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet az egyetem mellett az alapítvány székhelyére is el kell juttatni postán.

 

Az egyetem címe:

KRE Pszichológiai Intézet (Kovács Sarolta)

Postacím: 1037 Budapest, Bécsi út 324, V. épület, 211-es szoba

Telefon: (06-1) 430 23 42

e-mail: kovacs.sarolta@kre.hu

 

A szakmai önéletrajzot és  a motivációs levelet a következő címre kérjük elküldeni:

Kató Ibolya

Postacím: 520051 Sf.- Gheorghe, str. Diószegi László nr.2

Jud. Covasna

Tel. 0724/266020

E-mail: kida.iroda@gmail.com

 

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy csak olyan személyek jelentkezhetnek a felvételire és a képzésre, akik Romániában élnek és dolgoznak, felvállalják a teljes képzésen való részvételt, valamint ebben az időszakban más képzésre vagy továbbképzésre nem iratkoznak be, ugyanis csak ezen személyek támogatását vállalja az egyetem.

Ugyanakkor az a hallgató, aki az egyes tárgyak óráinak 20%-án nem vesz részt, oklevelet sem kaphat!

 

A jelentkezőknek az önéletrajzban fel kell tüntetniük postai címüket, telefonszámukat és e-mail címüket.

 

            Jelentkezési határidő: 2020. január 31-ig elektronikusan, http://www.kre.hu/btkfelveteli/

 

A felvételi beszélgetés időpontja 2020 február 15, reggel 9 óra a KIDA alapítvány székhelyén.

 

A felvételi beszélgetés 1000 Ft.-ba kerül, amely összeg a felvételiztető tanár útiköltségét fedezi!

 

Érdeklődni a 0745-049945, illetve a 0724-266020-as telefonszámon lehet.