Mentálhigiénés képzés Illyefalván

A Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) és az illyefalvi KIDA (Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány) segítő hívatású szakemberek (lelkészek, pedagógusok, orvosok, gyógypedagógusok, pszichológusok, jogászok, szociális munkások, vallástanárok stb.) számára mentálhigiéné szakirányú továbbképzést indít 2018 februárjában (önismereti, elméleti és gyakorlati képzés) az Illyefalvi Keresztyén Ifjúsági és Konferencia Központban.

A program célja – elméleti, gyakorlati és önismereti stúdiumok révén – a mentálhigiénés szemléletmód kialakítása, az alaphívatás gyakorlását segítő mentálhigiénés ismeret-és készséganyag átadása.

A program akkreditált, a KRE Bölcsészettudományi Kara részéről megbízólevéllel rendelkező külső szakemberek vállalták az oktató munkát.

Az Egyetemi Tanács hozzájárult az Illyefalvi Konzultációs Központ létesítéséhez, ahol a hallgatók előírt tanulmányi- és vizsgakötelezettségeiket teljesíthetik.

Szakvezető:  Dr. med. Grezsa Ferenc egyetemi adjunktus, a KRE Pszichológisai Továbbképző Központjának vezetője.

Az összes kiadás 20%-át fedező önrészt a hallgatók az alapítványnak fizetik be, a fönnmaradó 80%-ot az egyetem finanszírozza. Az alapítvány biztosítja a bentlakásos képzés feltételeit, az oktatókat az egyetem fizeti.

A képzés szervezője a Konzultációs Központ részéről Kató Ibolya pszichológus, a Keresztyén Ifjúsági Központ vezetője.

A képzés 4 féléven keresztül tart, összesen 520 órában. Ebből 2018 februárjától félévenként 2×5 napban az elméleti és gyakorlati tárgyak tanítása történik. Ezen kívül ez év őszétől vagy 2018 tavaszától intenzív önismereti csoportmunka zajlik, melynek teljesítése az oklevél megszerzésének ugyancsak feltétele. Ez utóbbi követelmény alól felmentést kaphatnak azok, akik a tanszék által elismert minősített szakemberek vezetésével legalább 150 órás önismereti csoportfolyamatban előzetesen részt vettek. A képzés Budapesten záródolgozat megvédésével és záróvizsga teljesítésével fejeződik be. A hallgatók  „mentálhigiénés segítő szakember” megnevezésű oklevelet szereznek, amelyet az Egyetem bocsát  ki számukra.

Tervezett hallgatói létszám:összesen 36 fő.

A szakleírás és minden, a képzéssel kapcsolatos információ megtalálható a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján:(http://www.kre.hu/btk/index.php/mentalhigienes-segito)

E helyről az elektronikusan kitöltendő Jelentkezési lap is elérhető: (http://www.kre.hu/btkfelveteli/mentalhigienes_segito.html)

Kérjük szépen a kézzel írt, legfeljebb 3 oldalas szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet az egyetemen kívül az alapítvány székhelyére is postán eljuttatni.(Fundatia KIDA, 527105 Ilieni nr.403, jud. Covasna).

Az 520 órás képzés 600 euróba, a már teljesített és el is fogadott önismereti diplomával rendelkezők számára 400 euróba kerül, amit 3, illetve 2 részletben kell kifizetni.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy csak olyan személyek iratkozhatnak fel a felvételire és a képzésre, akik Romániában élnek és dolgoznak, felvállalják a teljes képzésen való részvételt és akik ebben az időszakban más képzésre vagy továbbképzésre nem íratkoznak be, mert csak  ezen személyek  támogatását vállalja fel az egyetem.

Aki az egyes tárgyak óráinak 20%-án nem vesz részt nem kaphat oklevelet sem.

Kérjük szépen az önéletrajzában mindenki tüntesse fel a postai címét, telefonszámait és az e-mail