Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Generális vizitáció Szászrégenben

 

Márciusban is folytatta az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációs Bizottsága a nagyvárosi gyülekezetek látogatását. Ezúttal a Marosvásárhely környéki egyházmegyéket látogatták sorra, elsőként a Görgényi Református Egyházmegyébe kebelezett Szászrégeni Református Egyházközség életébe tekintettek be. A vizitációs bizottságot a gyülekezet elöljárói a város szélén kenyérrel és borral, az úrvacsora szimbólumaival fogadták, majd a parókián Demeter József lelkipásztor tartott áhítatot az I. Móz 45,1-5 alapján. A lelkipásztor igemagyarázatában az indulatok böjtjéről beszélt. Ha nem harag és gyűlölet uralja az életünket, akkor a másoknak való megbocsátás is könnyebben megy. Megbocsátás tekintetében Józseftől sokat lehet tanulni, aki, ahelyett, hogy megbosszulta volna testvérei árulását, megbocsátott nekik Egyiptomban, hiszen végig tudta, hogy az Atya kezén van. Isten intézte az útját, így tudott a családja megmenekülni az éhínségtől. Ebben a történetben minden a helyére kerül, József visszakapja a családját, és az erős, határozott, nagy pályát befutott ember sírva fakad. Demeter József szerint ebből is érezhető, hogy Józsefnek mekkora szüksége van a családjára.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Áhítat után Kató Béla püspök köszöntötte a presbitériumot és a jelen lévő környékbeli lelkipásztorokat. Elmondta, hogy ebben az esztendőben nagyvárosi gyülekezeteket látogatnak meg, azt szeretnék, ha a közgyűlésre már lenne egy átfogó képük a nagyvárosi gyülekezetek gondjairól, év végére pedig egy cselekvési tervet is szeretnének összeállítani, ami azt segítené elő, hogy a gyülekezetek még több emberhez eljussanak.

Miközben az egyházkerületi illetékes tanácsosai az egyházközség ügyvitelét ellenőrizték, a bizottság többi része a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban tett látogatást. Precup Maria polgármester hosszasan ecsetelte a városban rejlő lehetőségeket, meglátása szerint Szászrégen egy fejlődőképes város, amelynek 17 oktatási intézménye van. A polgármester azt is elmondta, hogy a közeljövőben a szakoktatást szeretnék fejleszteni, kimondottan olyan szakokat akarnak létesíteni, amelyekre a környéken működő gyárakban igény van. A beszélgetés során a bizottság tagjai rákérdeztek arra is, hogy milyen rendszerességgel és hogyan támogatja a hivatal az egyházakat, valamint arra, hogy miért nem szolgáltattak még vissza mindent a Szászrégen területén működő egyházközségeknek. Precup Maria elmondta, hogy azokat az egyházakat támogatják, akik valamilyen projektre támogatást kérnek, a visszaszolgáltatások körül kialakult fejetlenség miatt pedig már csak legelői maradtak a városnak, az egyházközségeknek pedig nem legelő jellegű földjeik voltak, de amint törvényes lehetőség nyílik erre, a legrövidebb időn belül rendezni fogják a visszaszolgáltatásokat.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Visszatérve a parókiára a bizottság több részre bomolva, párhuzamosan több gyülekezeti csoporttal is találkozott, a nőszövetséggel, ifjakkal, konfirmandusokkal, vallásórásokkal, a gyülekezet kórusával és a mozgássérültek csoportjával beszélgettek el röviden.

A presbiteri gyűlésen Kató Béla püspök elmondta, hogy a nagyvárosok specifikus problémáit akarják feltárni, hogy ezekre később megoldásokat tudjanak javasolni. Számbavétel után Kántor Csaba püspökhelyettes ismertette az aznap felvett jegyzőkönyvet. Szegedi László egyházkerületi missziói előadó elmondta, hogy az elmúlt 20 évben szinte felére csökkent a szászrégeni gyülekezet, ugyanakkor szerinte aggasztó az is, hogy a családok közel felében vegyesházasság van, ezért szükséges a református identitástudat erősítése.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

A presbiterek a bizottság előtt is megerősítették, hogy szeretnék, ha Tamás Endre Ottó második lelkipásztor továbbra is maradna a gyülekezetben. Kató Béla püspök arra figyelmeztette a gyülekezetet, hogy eddig három lelkipásztoruk volt, hamarosan azonban csak egy marad. A népszámlálási adatok szerint közel ezerrel több református él a város területén, mint amennyit a Szászrégen területén működő gyülekezetek számon tartanak. Mivel ezekről az emberekről semmit nem tudunk, nem elég az irodai szolgálatot elvégezni, meg kell keresni az embereket, akik azt várják hogy megfogjuk a kezüket, és visszavezessük a gyülekezetbe. Akkor van a gyülekezeti munkának eredménye, ha mindig egy kicsivel többet teszünk gyülekezeti tagokként, mint amennyi kötelező, vagy, mint amennyit azelőtt vállaltunk.

Az esti istentiszteleten, amelyen zsúfolásig megtelt a templom, Kántor Csaba püspökhelyettes hirdette az igét a Jel 15,13-15 alapján. Elmondta, hogy nem elég a rutinból megélt keresztyénség. Közösségi és egyéni szolgálatunk egyaránt lüktető kell legyen, ha nem az, akkor nem kedves Isten előtt. Ez a gyülekezet minden korosztályt próbál megszólítani egy kialakult munkaterv alapján, így tudnak sokakhoz elérni. Azonban még mindig vannak olyanok, akiket nem tudnak elérni.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Isten, amikor egyszülött Fiát áldozta fel mindannyiunkért, magasra tette a mércét, ezt a mércét kell követnünk. Nem szabad megelégedni azzal, hogy jól végezzük a munkánkat, nem elég a kötelességünket tenni, ehhez kell a tőlük telhető legjobbat hozzáadni. Erre a szolgálatra pedig a közösségben való jelenlét ad erőt, annak a közösségnek az ereje, amely az ige köré csoportosul. A közösség ereje abban van, hogy minél többen vagyunk, annál több irányba oszlik el a teher, amelyet viselni kell.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Szász Attila esperes köszöntőjében elmondta, hogy a szászrégeni gyülekezet jó illatként szolgálja az Úr Jézus Krisztust. Megemlítette azt is, hogy a gyülekezetnek ez volt az első püspöki vizitációja, nem találtak az iratokban arra utaló feljegyzést, hogy járt volna valaha püspöki vizitáció itt. A gyülekezet lelkipásztorának pedig ez az utolsó vizitációja, hiszen Demeter József hamarosan nyugdíjba vonul. 

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Kató Béla püspök beszédében elmondta, hogy a vizitáció alatt találkoznak azokkal a rétegekkel, akik a gyülekezetet alkotják. Ugyanakkor a vizitáció számadás is, amikor az ügyvitelt is ellenőrzik. A gyülekezet élete és az ügyvitel összetartoznak. Azt is elmondta a gyülekezetnek, illetve az egyházmegye lelkipásztorainak, akik szintén részt vettek az istentiszteleten, hogy idén minden egyházmegyében a legnagyobb lélekszámú gyülekezetet látogatják meg. Menedékvárosok lettek a nagyvárosi gyülekezetek. A vidék szép lassan elvesztette jelentőségét, csak városon érdemes egy ideje élni. Ez a templom, ez a gyülekezet menedékváros. Aki megtalálja, az megmarad, aki kiszakad a nyájból, az elveszett. Szászrégenben, a négy városi gyülekezet területén 1850-el több reformátust tart nyilván a népszámlálás, mint a négy egyházközség. Kerületi szinten 60 000 lélekről nem tudjuk, hogy mi történik velük. Kató Béla szerint befogadó gyülekezeteink kell legyenek, hogy minden alkalmon mindenki megtalálja a maga helyét az adott gyülekezetben. Láthatóvá kell tenni a gyülekezet életét. Aki egy intézményhez sem kötődik, az beolvad, megszűnik magyarnak, reformátusnak lenni, megszűnik annak lenni, aminek Isten teremtette.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Kántor Csaba püspökhelyettes a gyülekezet előtt is ismertette a jegyzőkönyvet, majd bemutatta a vizitációs bizottság tagjait. Szegedi László generális direktor elmondta, hogy kevés a gyülekezetben a gyerek, sok a vegyesházasság. Arra kérte a gyülekezetet, hogy erősítsék református öntudatokat. A gyülekezet gyorsan fogy, kétszer annyit temetnek, mint keresztelnek, kétszer annyian költöznek el, mint be. Beszédében a missziói előadó a vallásórák fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte nem szabad olyanokat konfirmálni engedni, akik előtte nem jártak vallásórára, hiszen így a konfirmációt degradáljuk. Arra bíztatta a gyülekezeti tagokat, hogy küldjék vallásórára a gyerekeket. Kiemelte ugyanakkor a gyülekezet énekes múltját. Az éneklésnek Szászrégenben másfél évszázados múltja van, és ma is erős vonzóerő a zene a gyülekezetben.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Fekete P. P. János főgondnok a családok szerepét emelte ki beszédében. A szülők a lelkipásztorral együtt kell a gyerekek hitbeli fejlődését biztosítsák.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Demeter József lelkipásztor elmondta, hogy 32 éve szolgál a gyülekezetben, azonban a sok pozitívum, amit tapasztalt nem csupán az ő érdeme, nagy mértékben a munkatársainak és a feleségének köszönhetően folyik ilyen eredményes munka a gyülekezetben. A lelkipásztor szerint egy közösség munkájának az eredménye látszott ezen a napon.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Az istentiszteleten közreműködött a gyülekezet kórusa, valamint a fiatalok, akik két énekszámmal tették szebbé az istentiszteletet.

Menedékvárosokká lett nagyvárosi gyülekezetek

Fotó és szöveg: Kiss Gábor