Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

14 egyházmegyei ifjúsági szövetség képviselői választották meg június 6-án, Kolozsváron az IKE országos vezetőségét. Ez a nap a YMCA, a nemzetközi IKE születésnapja, ezen a napon ünnepelte fennállásának 171-ik évfordulóját. Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár elmondta, hogy az IKE munkája új keretek között folytatódik, de ebben az új keretben is ugyanarra a lelkesedésre van szükség, amivel a fiatalok eddig dolgoztak.

Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

Áhítatában a Jn 14,1,17 alapján elmondta, hogy ahogy az igében is megfogalmazódik, sokak szívében kérdések vannak: mi lesz az átalakulás után, melyek lesznek a szerepek, milyen feladatok várnak a fiatalokra? Nagycsütörtök egy nehéz, leterhelt este a tanítványok számára. Jézus elmondja a búcsúbeszédét, a tanítványok érzik, hogy valami történni fog, de nem tudják, hogy mi következik. Júdás árulásra készül, Péter értetlenül áll a kijelentés előtt, hogy meg fogja tagadni Jézust. Jézus ekkor mondja azt, hogy “aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi”. A jelek és csodák, amelyek az evangéliumban vannak, mind Jézusra mutatnak, arra, hogy Isten ezzel a világgal kezdeni akar valamit. Jézus tetteinek az értelme az, hogy azok, akik azokat látják, higgyenek abban, hogy van út a mennybe, van hely mindenkinek Isten országában. Gáll Sándor hangsúlyozta, hogy a református ifjúságért is csak úgy lehet dolgozni, ha az Isten tekintélyét kérjük tőle. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a Szentlélek köztünk és bennünk lakik, úgy lehet hozzá fordulni, mint baráthoz, legbizalmasabb tanítóhoz.

Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

Tussay Szilárd, az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági referense elmondta, hogy az elmúlt év folyamán 13 egyházmegye ifjúsági szövetsége alakult meg, kivétel a kolozsvári szervezet, amely még tavaly megalakult. Tussay a fontosabb ifjúsági rendezvényeket is ismertette, elmondta, hogy november 9-11. között Kolozsváron látják vendégül a Generális Konvent Ifjúsági Bizottságának ülését. Arra is emlékeztetett, hogy a 14 egyházmegyén keresztül már 159 gyülekezetet értek el.

Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

Dávid István kolozsvári egyetemi lelkész az egyetemi missziót ismertette a közgyűlésen, kiemelte az egyetemisták adakozókészségét. Elmondta, hogy Kolozsváron az ökumenikus kapcsolatokat is fontosnak tartják, a történelmi egyházak ifjúsági szervezeteivel jó kapcsolatot ápolnak, közösen terveznek és közös rendezvényeink is vannak. Emellett természetesen a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetekkel is egyeztetnek.

Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

Ezt követően a 14 egyházmegye ifjúsági szövetségeinek elnöksége is bemutatkozott, kiemelve a már megvalósult terveket, valamint a jövőben megszervezett rendezvényeket. Az egyházmegyei ifjúsági szövetségek bemutatkozása után Takács Zoltán mutatta be az algyógyi ifjúsági központot, amely ifjúsági rendezvények, táborok helyszíne is.

Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

A választások előtt Tussay Szilárd beszámolt arról is, hogy 95 éves lesz jövőre az Erdélyi IKE, egy olyan rendezvényt akarnak majd ebből az alkalomból szervezni, amely kerületi szinten is a közösségi élményt teremti meg. Ugyanakkor közös gondolkodásra, tervezésre hívta a fiatalokat, hangsúlyozva, hogy az egyházkerület is támogatja a rendezvényeket, azonban konkrét elképzeléseket várnak a fiataloktól. Tussay Szilárd a munkatársképzőt (MKT) is megemlítette, amelyet vezetőképzővé szeretnének átszervezni. Ebben a kérdéskörben több hozzászólásban is azt kérték az egyházmegyék képviselői, hogy ne szüneteltessék az MKT-t, hanem párhuzamosan legyen a vezetőképzővel, hiszen sok gyülekezetben, egyházmegyei szövetségben azok a fiatalok a legtevékenyebbek, akik az MKT-t elvégezték.

Megválasztották az IKE Szövetség elnökségét

Ezt követően Tussay Szilárd a pénzügyi beszámolót is megtartotta, majd sor került a szavazásra. Az IKE egyházkerületi vezetősége a következő három évben Bartos Károly elnök, aki egyben az egyházkerület ifjúsági előadója, ügyvezető igazgatója Tussay Szilárd, aki egyben az egyházkerület ifjúsági referense, alelnöke Gál Adél, titkára Buksa Emese, pénztárosa pedig Moldovan Radu.

 

Szöveg és fotó: Kiss Gábor