Megválasztották a Küküllői IKE új elnökségét

A nyárádszentlászlói református templom és gyülekezeti ház adott otthont 2021. szeptember 11-én a Küküllői IKE tisztújító közgyűlésének és az ifjúsági találkozónak.

107 fiatal képviselte az egyházmegye gyülekezeteit.

A rendezvény 14 órakor kezdődött Nagy Norbert-Levente Bede –Szentháromság – Nyárádszentlászló – Nyomát gyülekezetek lelkipásztorának áhítatával, majd Enyedi Csaba Márton lelkipásztor előadásával folytatódott. A közgyűlést Szabó István János vámosgálfalvi lelkipásztor, a Küküllői IKE ifjúsági előadója nyitotta meg. A három év eseményeiről Varga Anna elnök számolt be, majd Prázsmári Krisztina pénztáros és Fekete Tamás tikár számba vette a résztvevő fiatalokat és az egyházközségeket, amelyek a közgyűlésen képviseltették magukat. A rendezvényen 107 fiatal vett részt, összesen 19 egyházközség képviseltette magát.

Egyhangúlag választották meg az új egyházmegyei elnökséget.

 

Mindezek után Varga Anna elnöki tisztségre jelölte Koncz Violát, Szabó István János lp. alelnöki tisztségre jelölte Keszeg Józsefet, Fekete Tamás titkári tisztségre jelölte Marton Tamást, Prázsmári Krisztina pénztárosi tisztségre jelölte Szakács Beát, valamint Szabó István János lp. médiareferensnek javasolta Kun Elődöt. Az elnökségi tisztségekre jelölt fiatalok röviden bemutatkoztak, majd került a szavazáson mind az 5 fiatalt a jelen lévő egyházközségek képviselői egyhangúlag megválasztották.

Az ifjúsági találkozó résztvevői.

Az ifjúsági találkozó szeretettvendégséggel zárult, amit a Bedei Református Egyházközség szervezett a Bethlen Gábor Alap támogatásával.