Megválasztotta tisztségviselőit az Erdélyi Református Egyházkerület – továbbra is Kató Béla a püspök

Választói közgyűlésen döntöttek az Erdélyi Református Egyházkerület küldöttei pénteken, december 14-én a vezetők, tisztségviselők személyeiről a következő, hatéves mandátumra. A püspöki tisztségre továbbra is Kató Bélának szavaztak bizalmat, a püspökhelyettes Kántor Csaba udvarhelyi esperes marad, generális direktor Szegedi László, főgondnokok Ambrus Attila, Tőkés Zsolt és dr. Dézsi Zoltán.

Megválasztotta tisztségviselőit az Erdélyi Református Egyházkerület – továbbra is Kató Béla a püspök

A hatéves mandátum elteltével szinte teljes létszámban gyűlt össze az egyházkerület közgyűlése a kerületi választásokra december 14-én a Bethlen Kata Diakóniai Központban Kolozsváron. Az egybegyűlteket Fekete P. P. János egyházkerületi főgondnok köszöntötte, majd Berszán István, az erdővidéki egyházmegye esperese tartott áhítatot a Péld 27,1 és Mt 6,34 alapján.

Megválasztotta tisztségviselőit az Erdélyi Református Egyházkerület – továbbra is Kató Béla a püspök

Kató Béla püspök az eredményhirdetést követően köszönetet mondott a közgyűlésnek, hogy újra bizalmat szavaztak neki. Mivel öt év múlva eléri a kötelező nyugdíjkorhatárt, a csonka mandátum lejártával, egy évvel korábban kell összehívni a választói közgyűlést. A püspök rámutatott: a megújulás, reménnyel teli jövő ünneplésekor valójában Istennek kell hálát adni, őt kell ünnepelni. „Fontosnak tartom, hogy mögöttem olyan közösség áll, amely úgy gondolja, hogy szükség van rám a munkában. Ez jelentős biztatás, üzenet. Az elmúlt mandátumban voltak tévedések, hibák, de igyekeztünk tudásunk szerint a legjobban végezni a szolgálatot. Mindazok, akik feladatot kapnak, tisztséget viselnek, fontos, hogy munkájukat szolgálatnak tekintsék” – jelentette ki a püspök, aki a tizenöt egyházmegye egyedüli jelöltje volt, és szinte egyhangúlag szavazták meg a jelenlevők (121 küldöttből 119).

Megválasztotta tisztségviselőit az Erdélyi Református Egyházkerület – továbbra is Kató Béla a püspök

A püspök hangsúlyozta: feszültségekkel és akadályokkal teli korszakban szolgálnak az egyház tisztségviselői, hiszen már nem is vagyonának, javainak visszaszerzéséért harcol az egyház, hanem a korábban visszaszerzett javakról is le kell mondania. „De olyan periódusban is élünk, amelyre az elmúlt száz évben nem volt példa. Az anyaország segítségével rendkívüli támogatást nyújthatunk a gyülekezeteknek, és eddig lehetetlennek gondolt álmokat valósíthatunk meg. Isten épp a mi korszakunkban élő embereknek adta meg terveinek beteljesedését. A megújult egyházkerületi közgyűlés nem tehet más, mint hogy folytatja, amit elkezdett” – hangzott el. Kató Béla hozzátette: ha nincs béke, egyetértés, összefogás az egyházban, a kisebbségi létben sincs megmaradásunk, és a jövőre tekintve a Heidelbergi Káté első válaszát bízta a közgyűlés tagjaira.

Megválasztotta tisztségviselőit az Erdélyi Református Egyházkerület – továbbra is Kató Béla a püspök

További megválasztott tisztségviselők: Páll István presbiteri főjegyző, Juhász Ábel lelkészi aljegyző, Bozsoki Zoltán presbiteri aljegyző, dr. Bekő István Márton katekétikai előadó, Péter Éva egyházzenei előadó, Ruszka Sándor ifjúsági előadó. Az igazgatótanács lelkészi tagjai: Batizán Attila, Szatmári Szilárd, Németh Zoltán János, Vajda Dániel, Sebestyén Ákos, dr. Kolumbán Vilmos József. Az igazgatótanács presbiteri tagjai: Ősz Sándor, Bíró Béla Dávid, Jakab István, Ladányi Árpád, Bozsoki Zoltán, Floriska István.

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor