Megújulva várja a híveket a marossárpataki református templom

Felépítése óta először újult meg teljesen a marossárpataki református templom.

Az 1926-27-ben épített istenházát 1927. május 15-én Makkai Sándor püspök szentelte fel, azóta ez volt az első olyan teljes körű felújítás, amely után hálaadó istentiszteletet szervezett a gyülekezet. Az ünnepi alkalmon Veress Róbert Gyula, a Görgényi Református Egyházmegye esperese a Zsolt 26, 8;12 versei alapján hirdette az igét.

Fotó: Kiss Gábor

A prédikációban az esperes hangsúlyozta, hogy a templom messzire ellátszó tornya Isten közelségét jelzi. A templom, amely Isten dicsőségének a helye, biztonságot nyújt. A zsoltáros bizonyságtétele bennünket is arra buzdít, hogy Isten iránti szeretetünket kifejezzük, bizonyságot tegyünk róla. A templom Isten szeretetének a szimbóluma, amely egy gyorsan változó világban folyamatosan emlékeztet arra, hogy ez a szeretet állandó.

Kozma Barna polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy templom, iskola és önkormányzat hármasában tud a település tovább fejlődni, ennek fontos része a megújult templom, amelyről két éve nem is gondolták volna, hogy ilyen szépen áll a közösség rendelkezésére. A polgármester köszönetet mondott Magyarország kormányának a támogatásért, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának és Kató Béla püspöknek, valamint Vass Levente képviselőnek, akinek révén újabb pályázatot nyert a gyülekezet a templom felújítására. Ugyanakkor a gyülekezet, presbitérium és lelkipásztor segítségét kérte, hogy a megújult falak között a lelki élet is új erőre kapjon.

Fotó: Kiss Gábor

Vass Levente képviselő Kosztolányi Dezső 32 évesen írt versét olvasta fel köszöntésként. Hangsúlyozta, hogy ritkán adatik meg olyan kegyelmi idő, amire életünk végéig emlékezhetünk.

Stupár Károly lelkipásztor a Zsolt 5, 8b versével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Az egyházközség által összeállított rövid ünnepségen Balázs Gizella és Kali Zsuzsanna szavaltak, Berekméri Réka pedig énekkel tette szebbé az alkalmat.