Megújult Szentháromság harmadik temploma

Temploma megújulásáért adott hálát február 4-én a szentháromsági református gyülekezet. A közel 80 lelkes közösség templomának megújulását Románia kormánya támogatta a Vallásügyi Államtitkárságon keresztül, de a közösség adományai is hozzájárultak a felújításhoz.

Szentháromság előző két templomának a kövei is benne vannak a harmadik falaiban. 📸 Kiss Gábor

Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes igehirdetésében a Lk 14,21-24 alapján hirdette az igét. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy Isten országában mindenkinek helye van, aki elfogadja az Ő meghívását. Jézusban Isten nem csak a választott népet hívta meg magához, hanem olyanokat is, akik addig ki voltak rekesztve ebből a közösségből. Bár mi semmit nem tudunk ajándékba vinni, Isten mégis velünk akar egy asztalhoz ülni, közösségben akar lenni velünk. Ezt az asztalhoz való meghívást pedig nekünk kell tovább adni, hiszen közösségeink nyíltak, amelyekben mindenkinek helye van. A főjegyző emlékeztetett rá, hogy a csodák sosem egyéni megvalósítások, hanem közösségi összefogás eredményei. Ezért tudnak fogyatkozó, kis közösségek is csodákat véghez vinni.

Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes a közösségek befogadó készségéről beszélt prédikációjában. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök áldás után a sziklára épített ház példázatára hivatkozva hangsúlyozta, hogy mindenki építkezik, csupán nem mindegy, hogy milyen alapra. Eleink sziklára építettek, hiszen a történelem viharjai mai napig nem sodortak el. Jézus Krisztus a fundamentum, a fundamentum anyaga pedig mi vagyunk. Eleink alapja akkor fog megmaradni, ha utódaink is vannak, akik a megújult templomaink lakói, tulajdonosai lesznek.

Kató Béla püspök szerint erős fundamentumra építettek őseink. 📸 Kiss Gábor

Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese emlékeztetett, hogy nem is olyan régen szentelték fel a kibédi templomot, most pedig ugyanabban az egyházmegyében adnak hálát Istennek egy épület otthonná válásáért. Veress Zsombor egyházmegyei főgondnok köszöntésében azt kívánta, hogy a templom megújulását hitbeli megújulás is kövesse. Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok beszédében hangsúlyozta, hogy a szentháromsági gyülekezet Isten munkatársává szegődött és Isten dicsőségére újította fel a templomot.

A felújítás során minden ablakra közösségeink szimbólumai kerültek. 📸 Kiss Gábor

Nagy Ferenc, valamikori szentháromsági, jelenlegi szőkefalvi lelkipásztor, aki a templomot építtette, felelevenítette, hogy 1997-1999 között épült fel a település harmadik temploma, amelybe az előző két templom falainak köveit is beleépítették. Az első templom 1811-1815 között épült, 1858. szeptember 11-én tűzvész áldozata lett. A második templom 1862-1873 között épült Szalma Mihály, Bitai Szabó Ferenc és Gáál Gábor lelkipásztorok idején, 1988. augusztus 18-án leomlott a tornya és a karzata, viszont csodálatos módon megmenekült az 1930-ban Klein Oszkár kudzsiri harangöntő által öntött harang, amely mai napig hívja a híveket a templomba. A mostani templom Kali Ellák műépítész tervei alapján épült külföldi és országbeli adományokból.

Nagy Ferenc lelkipásztor a három református templom történetét ismertette. 📸 Kiss Gábor

Tokos Dóra presbiter a falu rövid történetét és a templom felújításának részleteit ismertette. Mint kiderült, a település a Szentháromság tiszteletére épített katolikus templomról kapta a nevét. Három felekezetnek van temploma és gyülekezete, római-katolikus, unitárius és református, ezek közül a református gyülekezet a legkisebb lélekszámban. A mostani felújítás során sor került a nyílászárók cseréjére, a templomhajó járófelületének burkolására, a külső-belső vakolat javítására, festésére, valamint a villanyhálózat teljes cseréjére.

A hálaadó istentiszteleten a gyülekezet gyerekeinek verses-zenés összeállítása mellett a backamadarasi gyülekezet Harmónia kórusa szolgált.