Segítségem az Úrtól jön: megújult a mezőcsávási templom

Az alapjaitól a tetőig, kívül-belül felújították a mezőcsávási református templomot a magyar és román kormány, az Erdélyi Református Egyházkerület, valamint a helyi gyülekezet támogatásával. A helyi közösség vasárnap, szeptember 26-án tartott hálaadó istentiszteletet.

 

A templom mellett álló impozáns haranglábat a 17. században építették újra. 📸 Berekméri Gabriella

Nyolc évvel ezelőtt is végeztek felújítási munkálatokat a mezőcsávási A kategóriás műemlék templomon. Akkor a tetőt betonkoszorúval, a falakat vas átkötésekkel erősítették meg, néhány év elteltével azonban újra szükségessé vált a beavatkozás, így teljesen felfrissült, megszépült a hajlék.

A mai templom helyén már a középkorban állt egy katolikus templom, amelyet 1661-ben romboltak le a törökök. A helyi gyülekezet hosszú ideig a megmaradt romos falak között hallgatta Isten igéjét, majd 1798-ra újraépítették a hajlékot az eredeti kövek felhasználásával. A régi harangláb 1570-beli, a 17. században ezt is újjáépítették.

Az ünnepi istentisztelet a helyi vallásórás gyerekek énekeivel kezdődött, majd az igét Kántor Csaba püspökhelyettes hirdette a 121. zsoltár alapján. Elmondta, a zsoltár hitvallás és bizonyságtétel, egyben nagy válasz az Istennel járó és hívő ember kérdésére: „honnan jön az én segítségem”? A zsoltáros pedig válaszol is:

az én segítségem az Úrtól van. Ő tud megsegíteni, őrizni, meg is váltani minket a bűntől, minden nyomorúságunktól, és nemcsak ezt az életet, hanem az örök életet is megadja.

A zsoltár így fogalmaz: „szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön a segítségem”. De annál is tovább lát az örökkévaló, mindenható Istenre, aki gondviselő szeretetében, irgalmában és kegyelmében hordozza a világot. A hegy Isten örök szeretetének szövetségét jelképezi, amelyet meg kell újítani, erősíteni, hogy senki ne mozdíthasson ki belőle. Ez úgy érhető el, ha az Úr kezébe tesszük le sorsunkat egyénileg és közösségként is.

Az ünnepség a gyerekek énekeivel indult. 📸 Berekméri Gabriella

Jakab István maros-mezőségi esperes a 122. zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet: „Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked!” Megköszönte a támogatóknak, a presbitériumnak, a gyülekezetnek és lelkipásztorának a kitartást, és rámutatott: nagy dolog, hogy felújították a templomukat, de még nagyobb, hogy tele is van a hajlék. Az esperes azt, kívánta, hogy lélekben is megújuljon a gyülekezet.

A hajlék egészen megtelt, többen kint foglaltak helyet. 📸 Berekméri Gabriella

Benke János mezőcsávási lelkipásztor a 95. zsoltárt idézte:

„Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!”

Hálaadásként elmondta: „Sokszor tapasztalhattuk meg, és újra megélhettük, hogy az Úr a mi Istenünk. Mindig jóságos, gyengéden pásztorló, szükségeinkre gondot viselő, ajándékokkal elhalmozó Atyánk.” A lelkipásztor hozzátette, a gyülekezet nem tudta volna saját forrásokból előteremteni a felújításhoz szükséges anyagi hátteret, a támogatók bőkezűsége viszont felülmúlta reménységeit. „Dolgozunk és imádkozunk azért, hogy a külső falak megerősödését lelki-szellemi megerősödés kövesse” – mondta el Benke János.

A pályázatok előkészítéséért Benke János lelkipásztor felelt. 📸 Berekméri Gabriella

Tőkés Zsolt egyházkerületi főgondnok azt kívánta a gyülekzetnek, hogy munkájával mindent tegyen meg, amit lehet, hogy a magyar népet szolgálja. Az anyaország képviseletében dr. Farkas Balázs konzul szólt az egybegyűltekhez. Kijelentette: a felújított templomnak fontos üzenete van, hogy ezen a tájon, országban akarunk élni, és ehhez meg is kell teremteni mindent, ami a teljes élethez szükséges.

„Egyetlen fegyverünk a lelki megújulás és a belőle fakadó épülés”

– hangzott el.

A templomot az alapjától a tető utolsó cserepéig felújították, megerősítették. 📸 Berekméri Gabriella

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ha egy közösség időt és energiát áldoz temploma felújítására, elképzelései hosszú távra szólnak, és bízik abban, hogy jövője magyar és keresztyén lesz. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő a hagyományok továbbadását és az erkölcsi nevelés fontosságát hangsúlyozta. Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke a közösségbe tartozás jelentőségét emelte ki. hozzátette: a templomfelújítás és annak megünneplése a közösségi erő megtestesülése. Szabó József Levente, a község polgármestere a gyülekezet presbitereként is szólt. Elmondta, a templom az idők során sok viszontagságot látott, de számos felemelő alkalomnak is otthont adott, így a helyiek történelmi hovatartozásának jelképe lett.

A gyülekezetnek harminctagú kórusa és fúvószenekara is van. 📸 Berekméri Gabriella

Ilyés Tóth Sándor mezőcsávási főgondnok az elmúlt évek küzdelmeit idézte fel: a 2012-es felújítást, a 2015-ös lelkészváltást, a lelkészi lakás és ravatalozó felújítását, a gyülekezeti ház újraépítését. A főgondnok megköszönte támogatók bőkezűségét és a szakemberek munkáját: Keresztes Géza műépítésznek a felújítási tervek elkészítését, Kóré Józsefnek és vállalatának a munkálatok kivitelezését, Ágoston Győzőnek a munkatelep vezetését, Valentin Beldeannak pedig, hogy finanszírozta a falutól a dombtetőn álló templomig húzódó gázvezetékek cseréjét.

Az ünnepségen a mezőcsávási fúvószenekar és a gyülekezet kórusa szolgált. Az eseményt követően szeretetvendégségen vettek részt az egybegyűltek.