Nem vagyunk egyedül – megújult Magyarmacskás református temploma

Teljesen felújított templom várja a bővülő gyülekezetet Magyarmacskáson. A Szamos-hátság kis településén meglepő gyarapodás történt: míg 2016-ban csupán 34 lelket számlált a református közösség, mára 64 tagja van a gyülekezetnek. Szorgalmukról a templomuk felújítása is bizonyságot tesz, amiért szombaton, november 5-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát.

Kívül-belül felújították a magyarmacskási templomot az elmúlt években a magyar kormány Erdélyi Református Egyházkerület közbenjárásával nyújtott támogatásából. Belül tégláig leszedték a régi vakolatot, hajópadlóra cserélték a kátránypadlót, körben pedig kavicsrés biztosítja a szellőzést. Kívül is teljes falfestés történt, javították a bádogtetőt, új lépcső került a torony bejáratához és fel a toronyba, megerősítették és részben cserélték a tetőszerkezet gerendázatát, emellett a kazettás mennyezetet is restaurálták – részletezte a munkálatokat Gáspár Károly lelkipásztor, aki hét egyházközségért felel a szamosháti szórványban: Bodonkút, Magyarfodorháza, Magyarmacskás és Ördögkeresztúr társegyházközségként működik, Kisesküllő leányegyházközség, Magyarderzse és Páncélcseh pedig szórványként van számontartva. A magyarmacskási templom a források szerint 1895 óta áll a jelenlegi helyén, a köveit a régi, középkori templom adta.

1895 óta áll a magyarmacskási templom

📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsolt 102,1–8 alapján, felhívva a figyelmet arra, hogy a templom felújítása jelzi, hogy Istennek gondja van a közösségre. „Fontos megéreznünk, hogy az egyházban Isten testvéreket helyez mellénk, a gyülekezet pedig olyan kapocs, amely mindig emlékezetet arra, hogy nem vagyunk egyedül” – mondta el Kató Béla, hangsúlyozva, hogy napjaink nehézségei, a mindennapok gondjai között az Úrra kell tekinteni. Bármilyen félreeső, kicsi településen élnénk, Isten nem feledkezik meg rólunk.

Kató Béla püspök szerint a mindennapok gondjai között az Úrra kell tekinteni. 📸 Kiss Gábor

Az igehirdetést követően Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese örömét fejezte ki, hogy van élet a közösségben, hiszen tíz éve alig voltak harmincan a gyülekezetben, és mára több mint 60 lelket számlál az egyházközség. Ez is jelzi, hogy nem szabad elhagyni a legkisebbet sem, és érdemes a befektetésekkel a kis közösségek felé is fordulni. Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul elmondta, a magyarmacskási közösség láttán megerősödött benne a remény, és arra biztatta a gyülekezetet, hogy a templom felújítása csupán a kezdete legyen egy felvirágzási folyamatnak. Lucia Magdalena Suciu polgármester a közösségek békés együttélésének és együttműködésének fontosságát hangsúlyozta, majd Simeon Toderean ortodox lelkipásztor történelemkönyvekbe illő eseménynek nevezte a templom felújítását és átadását.

A hálaadó istentiszteleten az úrvacsora sákramentumát is kiosztották. 📸 Kiss Gábor

Floriska István egyházmegyei főgondnok az Ézs 40,30–31 versekkel köszöntötte a gyülekezetet: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Biztatóan szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva, hogy Isten azért is segít nekünk, hogy a tőle eltávolodott világ térjen vissza hozzá. A köszöntések sorát Airizer Zoltán nyugdíjas lelkipásztor zárta, aki 43 évig szolgált a gyülekezetben. Az úrvacsorás istentiszteleten Kolumbán Vilmos József főjegyző végzett ágendás szolgálatot.

Fülöp Katica néni szavalt az ünnepségen. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen Fülöp Katica és Fülöp Júlia helyi gyülekezeti tagok szavalatai, valamint Nagy Ibolya zongoraművész és Pataki Adorján operaénekes műsora hangzott el.