Beérett az évtizedes munka gyümölcse: megújult a dálnoki templom

Több évtizedes álma vált valóra a dálnoki gyülekezetnek: sikerült teljesen felújítani a középkori református templomot. A támogatók széles körből kerültek ki, de a gyülekezet is bőkezűen kivette a részét az adakozásból.

A dálnoki református templom az elmúlt évtizedekben többször is felújításra szorult, hiszen a gyakori földrengések megrongálták. 1978–79, 1988–91 és 2004-ben is igyekezett a gyülekezet rendbe tenni a hajlékot, de az anyagiak hiánya miatt nem tervezhettek ennyire átfogó, teljes felújítást – mutatott rá Marosi Károly helyi lelkipásztor a december 5-én tartott hálaadó istentiszteleten.

A templomot kívül-belül teljesen felújították, valamint a körülötte lévő területet is rendezték. Fotó: dalnokreftemplom.ro

A templom felújításának gondolata rég megszületett a gyülekezetben: 2010-ben topográfiai felmérést végeztettek, 2011-ben külső régészeti feltárás készült és restaurátori szakvélemény a fából készült alkotásokról. 2012-ben elkészült az építészettörténeti tanulmány, valamint falkutatás és újabb restaurátori szakvélemények születtek. 2013-ban már a felújítás megvalósíthatósági tanulmánya is meglett, amely 2014-ben a külső tereprendezés és vízelvezetés kivitelezési tervével egészült ki. Az előkészítő felmérések és engedélyek beszerzésének összértéke meghaladta az ötvenezer lejt. Ehhez a Kovászna Megyei Tanács és a helyi önkormányzat is hozzájárult, 2016-ban pedig 600 ezer euró értékű uniós pályázatot nyert az egyházközség.

2019 októberében kezdődött el a felújítás a templom mennyezetének helyreállításával, az épület újrafedésével, teljes külső és belső vakolással. Feltárták és restaurálták a falképeket, a templom fapadlóját téglára cserélték, felújították a karzatokat, ajtókat, padokat, restaurálták az 1765-beli úrasztalát és szószékkoronát, cserélték az ablakokat és villanyhálózatot. A templom környékét parkosították, a külső tereprendezéssel megoldották a vízelvezetés gondját is. A magyar kormány támogatásával audiovizuális eszközöket és padfűtést szereltek a templomba, és felújították a két székelykaput is. A dálnoki önkormányzat támogatásával régi, hibás orgonáját is kicserélte a gyülekezet. A sepsiszentgyörgyi Baumeister Kft. kivitelező cég 2021. október 5-én adta át a felújított templomot, a projekt összértéke a meghaladta a hárommillió lejt. A gyülekezet elmúlt három évben gyűjtött adományai több mint 16 ezer lejt tettek ki.

A település kőtemploma feltételezhetően a 13. század második felében épülhetett – ismerteti a történelmi hátteret a templomnak szentelt honlap. A 15. század végén, 16. század elején teljesen lebontották, és helyére egy nagyobb méretű, szélesebb templom épült gótikus stílusban. A 15. században már várfal vette körül. 1791–1797 között újjáépítették a várfalban lévő tornyot, amely 1798-ban leomlott. 1802-ben földrengés rongálta meg a templomot, emiatt jelentősen átalakították. 1806-ban lebontották és meghosszabítva újraépítették a szentély részt. 1864-ben teljes tetőcserére került sor. 1912-ben lebontották a várfalat, 1914–1922 között felépült az új torony. 1977-ben újra földrengés rongálta meg a templomot, és a törmelék eltávolításakor a 15-16. századi rovásírásos, valamint gót betűs latin felirat került elő. Az úrasztala 1765-ben készült a szászbudai Gregorius Rösler asztalosműhelyében, a szószékkorona legrégebbi  felirata pedig 1779-es. A festett pad- és karzatelők Hervai Katalin és Mike József munkái.

A hálaadó alkalmon Balogh Zoltán kézdi-orbai esperes hirdette az igét a 100. zsoltár alapján, felhívva a figyelmet Isten szeretetének és gondoskodásának erejére. Hangsúlyozta továbbá a gyülekezet előtt, hogy a hálás szív a boldogságot is jelenti, az Úrnak való szolgálat pedig együtt jár az örömmel.

A hálaadó istentiszteletet december 5-én tartotta a gyülekezet. Fotó: Dálnoki Református Egyházközség Facebook-oldala

Marosi Károly lelkipásztor megköszönte a kivitelező és pályázatíró cégeknek a munkát, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársainak és a restaurátoroknak a kutatásokat, és háláját fejezte ki az anyagi támogatásokért az Európai Uniónak, a magyar kormánynak, Gocz Elvira elszármazott dálnokinak az 5000 eurós hozzájárulást, a magyarországi testvérgyülekezetnek és dálnokiaknak az adományokat, a presbitereknek a kitartást. Az ünnepi alkalmon Marti István, Dálnok község polgármestere szólt az egybegyűltekhez, majd a presbitérium és a nőszövetség köszönte meg Marosi Károly lelkipásztornak a munkáját. Az ünnepségen a helyi gyerekek szolgáltak énekkel.