Isten előtt nincs lehetetlen – megújult a bogártelki templom

Teljesen megújult Bogártelke 500 éves református temploma az Erdélyi Református Egyházkerület, a magyar kormány és a helyi közösség jóvoltából. A kalotaszegi településen vasárnap, július 24-én tartottak hálaadó istentiszteletet.

Hosszú és szorgos munka végére ért a bogártelki gyülekezet: még 2008-ban kezdeményezték a templom falának megtisztítását a nedves vakolattól, ezzel 14 évig tartó folyamat kezdődött el – idézte fel a tervezés és munkálatok kezdeti időszakát Pataki Levente, a bogártelki gyülekezet előző lelkipásztora. 2009-ben a gyülekezet adományaiból a kis barokk orgonát restaurálták, majd hosszas tervezési fázis és pályázati bürokrácia következett a templom felújításáért. 2013-ban az elkészült terv alapján az Erdélyi Református Egyházkerület és a Gustav Adolf Werk támogatásával a tetőszerkezetet újították fel, a Rákoscsabai Béthel Alapítvány hozzájárulásával pedig az 1794-es kazettás mennyezetet restaurálták. A bogártelkiek is örökbe fogadtak egy-egy kazettát, így Mihály Ferenc szovátai bútorrestaurátor jóvoltából megszépülhetett mind a 80 darab.

A vasárnapi hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét. 📸 Kiss Gábor

2018-ban Bogártelke is részesült a rendkívüli templomfelújítási projekt támogatásaiból, így – helyi vállalkozókat megbízva – teljesen megújulhatott a hajlék. A templom több rétegnyi vakolata alatt falképeket és olyan építési elemeket fedeztek fel, amelyeknek köszönhetően újraírták a templom történetét. Az 1509-es építési dátumot késő Árpád-korra javították a szakemberek. A szentély kőből készült boltíve ritkának számít Erdélyben. Itt a karzatot is lebontották, hogy láthatóvá váljanak a falképek. A villanyhálózat és a belső bútorzat is megújult, a templomtorony gömbjébe pedig időkapszulát helyzetek el. Székelyudvarhelyen két új harangot is öntöttek a templomnak.

Orbán Mihály lelkipásztor 2020 szeptemberében lett a gyülekezet lelkipásztora, és vette át a munkálatok levezetését. A projektet kiegészítették a szószék és karzat, valamint a templomkert kerítésének felújításával. A beruházás befejeztével emléktáblát állított a gyülekezet a templom bejáratához.

A templom külsejének felújítását még 2008-ban elkezdték tervezni. 📸 Kiss Gábor

A vasárnapi hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Mt 19,26 alapján: „Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Az igehirdetés során elhangzott, hogy foglalkoznunk kell a világ realitásával: a csökkenő létszámmal, zsugorodó falvakkal, a fiatalok távozásával. Az egyház elöregedett, és lehetetlennek tartjuk a megújulást. „Isten azonban szóba áll velünk, és elkerülhetjük a legrosszabbat” – tette hozzá Kató Béla, részletezve, hogy Jézus pontosan tudja, hol van az emberi lehetetlenség határa. Odébb van, mint ahol a lustaságunk, gyávaságunk vagy hitetlenségünk meghúzná azt. Akik Istennel álmodnak, sokszor látszólag a lehetetlennek vágnak neki. Az emberi lehetőségek szemszögéből nézve rég feladhatta volna bármelyik kis gyülekezet, de ha a megváltás erői működnek bennünk, kiszabadulunk a rabságból, és egyre ritkábban fogjuk azt mondani, hogy lehetetlen. Mert van olyan hatalom, amely ki tud emelni bennünket a megkötözöttségből – hangsúlyozta a püspök. Hozzátette, Isten nagy ajándékának hatással kell lennie a közösségekre. A megújult falaknak emlékeztetniük kell arra, hogy az élet értelme az adásban van, és áldozatot kell hozni a jövőben azokért, akik körülöttünk élnek, hiszen egész keresztyénségünk ebből táplálkozik: Isten egyszülött Fiát adta, hogy mi el ne vesszünk.

Orbán Mihály (balra) lelkipásztor 2020-ban vette át a gyülekezet pásztorolását Pataki Leventétől (jobbra). 📸 Kiss Gábor

Vincze Minya István esperes köszöntése után dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár szólt az egybegyűltekhez. Azt kívánta a gyülekezetnek, legyenek büszkék rá, hogy hitük, őseik hűsége elhozta a megújulás ajándékát, és azt kívánta, a hálaadó ünnep erősítse meg a közösség minden tagját, és töltsék meg a megújult templomot vasárnapról vasárnapra. Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint reményteli a számos megújuló templom, az épülő és újuló oktatási intézmények látványa, hiszen jelzi, hogy van magyar jövő Kalotaszegen – ehhez pedig a világi és egyházi vezetők, valamint a közösségek közös munkájára van szükség. Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke háláját fejezte ki a gyönyörűvé varázsolt templomokért, amelyek egyben az összetartozást jelképezik. Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok azzal biztatta a gyülekezetet, hogy Isten támogatásáról, szeretetéről biztosítja mindazokat, akik hozzá fordulnak.

A gyülekezeti tagok kalotaszegi népviseletben jelentek meg az ünnepségen. 📸 Kiss Gábor

Pataki Levente lelkipásztor beszámolója után Orbán Mihály házigazdaként az 1Pt 2,5 verssel köszöntötte a gyülekezetet, és kifejezte reményét, hogy Isten segítségével a lelki megújulás is megtörténik a közösségben. A gyülekezet nevében Fekete P. P. János gondok, volt egyházkerületi főgondnok szólt az ünneplőkhöz. Az alkalmon a kolozsvár-kerekdombi gyülekezet Crescendo kórusa szolgált.