Buzdítsuk egymást szeretetre – megújult Bodonkút református temploma

Teljesen felújították a magyar kormány Erdélyi Református Egyházkerület által nyújtott támogatásával a bodonkúti református templomot. A gyülekezet vasárnap, október 16-án tartott hálaadó istentiszteletet.

Kívül-belül rendbe tették a javításra szoruló épületet Bodonkúton. 📸 Kiss Gábor

Nagy munkálatokat tudhat maga mögött a bodonkúti gyülekezet, hiszen kívül-belül rendbe tették a javításra szoruló hajlékukat. A templom falai fokozatosan távolodtak, virágként kezdtek lassan szétnyílni, és nagy repedések jelentek meg az épület oldalán, így „össze kellett varrni” azt. Látványos változás a templomon, hogy fehérek lettek az eddigi zöld falai, és lecserélték 70 éves pléh templomtetőt cserepes fedélre – részletezte Gáspár Károly lelkipásztor, aki hét egyházközségért felel a szamosháti szórványban: Bodonkút, Magyarfodorháza, Magyarmacskás és Ördögkeresztúr társegyházközségként működik, Kisesküllő leányegyházközség, Magyarderzse és Páncélcseh pedig szórványként van számontartva. A felújítások során visszakerültek a mennyezetre az eredeti 1751-es Umling Lőrinc-kazetták másolatai. Az eredeti darabokat Kolozsváron az Erdélyi Néprajzi Múzeum őrzi. A hajlék 1908-ban épült – valójában átépítették az előző, középkori templomot, amely használhatatlanná vált, megtartva néhány részletét.

A közösségre Kató Béla püspök kérte Isten áldását. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét a Bír 6,11–14 alapján, párhuzamot vonva Gedeon és a falu szülötte, Budai Nagy Antal története között. „Bármekkora is a baj, bármennyire félelmetes a helyzet, tudnunk kell, hogy Isten nem fordul el népétől. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad” – hangzott el. Kató Béla továbbá az Istentől kapott küldetés és felelősség jelentőségéről beszélt, amelyben csak az Úr segítségére számíthatunk. „Én küldelek téged” – hangzik Isten parancsa, és felelősséget bíz az őt követőkre. Hálával tartozunk azért, hogy vannak, akik a küldetéseket vállalják.

A Szamos-hátság több templomáért is hálát adtak ezen a hétvégén. 📸 Kiss Gábor

Az istentiszteleten Bibza Gábor kolozsvári esperes a Zsid 10,24–25 versekkel köszöntötte a gyülekezetet: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” Dr. Simon Előd konzul szerint az ember fő felelőssége és legnagyobb lehetősége Isten országának a keresése. Rámutatott, hogy Isten gondoskodik fizikai szükségleteinkről, ami a megújult templomot, közösségi teret is magában foglalja. A továbbiakban Antal Géza Kolozs megyei tanácsos, valamint Fărcaş Ioan ortodox lelkipásztor mondott köszöntőt, majd Babos Mária, Gáspár Szilárd és Precub Maya-Tímea szavalatait hallgathatta meg a gyülekezet. Az ünnepségen jelen volt egy kilenctagú csoport a hollandiai Dalfsenből, akik munkájukkal segítik az egyházközséget.