Örvendezzünk Isten kegyelmének – megújult a beresztelki templom

Kívül-belül teljesen felújították a beresztelki református templomot. A több éves munka sikeréért, Isten áldásáért szombaton, október 8-án ünnepi istentiszteleten adott hálát a gyülekezet.

A Szászrégen mellett élő gyülekezet 2017-ben kezdte el templomfelújítási tervének megvalósítását, ám műemlék templomról lévén szó, a papírok Bukarestből csupán 2020 decemberére érkeztek meg. Addig a gyülekezet apró munkálatokat végzett, december 6-án adták át a hajlékot a komolyabb munkák elvégzésére, amelyek másfél esztendőt tartottak – mondta el Szép Eduárd helybeli lelkipásztor.

Október 8-án tartott ünnepi istentiszteletet a beresztelki gyülekezet. 📷 Farkas Szilárd

Az ünnepi istentisztelet alkalmával Kató Béla püspök az ApCsel 3,1–10 alapján hirdette Isten igéjét. A püspök szerint a szent helyek körül mindig találunk koldusokat, ahogy az igében szereplő jeruzsálemi templom mellett is. Az oda való belépés az apostolok számára különös lehetett, ők úgy érezték, csoda történik velük. Ám a fenséges érzés mellett megjelent a nyomor is, mert meglátták a bénát. Péterhez és Jánoshoz hasonlóan a mi szívünknek is örömmel kell megtelnie, amikor a templomba lépünk – fogalmazott Kató Béla. Ugyanakkor tudjuk, a mi életünk is tele van aggodalommal és keserűséggel mindattól, amit látunk és tapasztalunk a világban. Isten azonban azt üzeni: ti vagytok a Szentlélek temploma. Sokszor szeretnénk elmenekülni, de Isten marasztal, és azt mondja: ott kell meggyógyulni, ahol a sebeket kaptuk. „Ne menekülj el Beresztelkéről, ne menekülj el Erdélyből! Áldott közösség ez, még akkor is, ha néha csalódnunk kell családunkban, gyülekezetünkben vagy egyházunkban” – üzente a püspök a jelenlevőknek. A gondokat nem kell megoldhatatlannak éreznünk. Ahogy a hajlék kívül-belül megújult, úgy kell minden léleknek megújulni, Szentlélek minden egyes templomának.

Az eseményen Kató Béla püspök hirdette az igét. 📷 Farkas Szilárd

De mitől változhat meg az életünk? – tette fel a kérdést Kató Béla. Minden egyes igehirdetéstől, amely egy-egy lökést ad, az Úr erejével gazdagít, Szentlélekkel bátorít. „Ne csak alamizsnát várjunk, hanem gyógyulást követően dicsérjük a Fennvalót, örvendezzünk az ő kegyelmének és szabadításának. Ahogy tette azt a koldus, akinek nemcsak izmai elevenedtek meg, hanem élete is hittel telt meg. „Ez a csoda azóta is megtörténik minden istentiszteleten. Ám vajon hisszük-e, hogy ez valóban így van? A templom nem azért újul meg, hogy valamikor évek múlva turisták csodálják az elődök munkáját és a mostaniak szorgalmát, hanem azért, hogy úgy tudjunk felnézni Krisztusra, amint a béna nézett fel a jeruzsálemi templomba belépő tanítványokra” – biztatta a gyülekezeti tagokat a püspök. „A templom csak akkor lesz tele, ha nem kint várunk előtte, hanem bent, hogy meghalljuk Isten szavát: Jézus nevében mondom: kelj fel és járj!” – zárta igehirdetését Kató Béla.

Az eseményen a gyülekezet kórusa is szolgált.📷 Farkas Szilárd

Veress Róbert Gyula görgényi esperes a 2Krón 6,19–21 versekkel üdvözölte az ünneplő gyülekezetet, majd Szép Eduárd helybeli lelkipásztor ismertette a templomfelújítási munkálatok menetét, és köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a mintegy hatéves terv megvalósulásához. A magyar kormány 160 ezer euró, a gyülekezet adományai 57 ezer euró, a vallásügyi államtitkárság pedig mintegy 20 euró összeggel járult hozzá a beresztelki templom felújításához.

Az ünnepségen a Nemzeti Összetartozás Bizottságának (NÖB) alelnöke, Szászfalvi László magyar országgyűlési képviselő elmondta: nemcsak a hálaadásról, hanem a hitvallásról is szól ez az ünnepi istentisztelet. Ugyanis hitvallást jelent a templomfelújítás, az összefogás, az adakozás, áldozathozatal, s a hit megőrzésének a vállalása is hitvallást jelent. A magyar politikus szerint az anyaország nemzetmegtartó erőként tartja számon a külhoni magyarságot. Ezért hozta létre a kettős állampolgárságról szóló törvényt, a kiemelt nemzeti intézmények rendszerének, valamint a templomok, iskolák, óvodák, gazdaprogramok támogatását. „Ám mindez nem pénzről vagy adományról szól, hanem a közösségek megerősítéséről. Köszönöm, hogy őrzik a templomot, a közösséget, az értékeket és a magyarságot” – fogalmazott a NÖB nevében Szászfalvi László országgyűlési képviselő, aki szerint a hit megtartása és megőrzése életet jelent.

A templomot kívül-belül felújították. 📷 Farkas Szilárd

Az eseményen a gyülekezetet köszöntötte Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő, Demeter Győző mérnök, a munkálatok kivitelezője, Deák Attila beresztelki polgármester, valamint Torkos Sándor, a gyülekezet gondnoka és Torkos Ákos hatodéves teológus.

Az istentiszteleten közreműködött a cegőtelki fúvószenekar, a beresztelki gyülekezet pedig Réman Melinda karnagy vezetésével zenés-verses műsorral örvendeztette meg a jelenlevő ünneplőket, ezt követően Réman Jenő énekelt. A Himnusz eléneklése után a hálaadó ünnepségen részvevők a helyi kultúrotthonban szeretetvendégségen vettek részt.