Megújult a templom és harangláb Madarasifeketén

Vasárnap zsúfolásig megtelt a kis templom Madarasifeketén. A helybeli hívek és a vendégek ünnepelni gyűltek össze. Az öröm és hála sugárzott az arcokon, hisz teljesen felújíthattuk templomunkat és a haranglábat. Az elmúlt kilenc évben folyamatosan javítottunk, először a kerítést sikerült rendbe tenni, majd a templom és parókia és szépen újultak Mire a templom kész lett, a villám belecsapott a haranglábba. A nagyon megrongált szerkezetet kijavítottunk, zsindelyeztünk, villámhárítót szereltünk. Volt tehát okunk a hálára, mert ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon építői (Zolt 127, 1) A miénket építette. Örvendeztünk, mert emberi lehetőségeink erőnk szerint kihasználhattuk. Jakab István, a Maros Mezőségi Egyházmegye esperese a 100 zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében hangsúlyozta, hogy csak a hálát adó ember lehet boldog. A hálás ember szolgálhat igazán, de ehhez először meg kell éreznie, hogy Isten értékes gyermeke. Ezért ki is kell húznunk magunkat, amikor Isten gyermekeinek neveznek. Istennek terve van a madarasifeketei gyülekezettel is, hisz nem hiába küldött támogatókat, jónak látta, hogy ezen a településen élet legyen. Tekintsünk így magunkra, mint akikre Isten számít.

Megújult a templom és harangláb Madarasifeketén

Az igehirdetés után az esperes úr az egyházmegye nevében köszöntötte a gyülekezetet, majd Borbély Márton gondnoknak, a lelkipásztornak és a gyülekezet legidősebb tagjának okleveleket adott át.

Dr. Flender Gyöngyi konzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről az 1956- os forradalom eseményeit hozta összefüggésbe a templom felújításával, mint olyan emberi igyekezettel, ahol a szabadságvágy, az építeni akarás képes legyőzni minden akadályt.

Megújult a templom és harangláb Madarasifeketén

Károly Károly lelkipásztor beszámolt a felújításról, egészen a kezdetektől a befejezésig. A megújult toronyban a harang ugyanúgy szól, de mi másképp halljuk. Ha a veszélyes villámcsapás után nem égett le, Isten nagyon vigyáz rá, hogy hívogasson a templomba. Megértettük, hogy Isten minden eszközzel képes felhívni a figyelmünket, hogy szenteljünk rá időt. A munkák ideje alatt megtudtuk, hogy kire számíthatunk. Isten partnernek választotta Magyarország Emberi Erőforrás Minisztériumát, aki kétszer is támogatott, a román állam Kultuszminisztériumát, a Maros Megyei Tanácsot, Anton Bloomot, az Erdélyi Református Egyházkerületet, a madarasifeketei híveket és még nagyon sok embert, akik odaálltak az ügy mellé.

A helyi lelkész beszámolója után a szomszéd lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet, majd a gyermekek rövid másorral emelték az ünnep hangulatát.

Az ünnepség ebéddel zárult, amelyet a nőszövetség tagjai készítettek el.

Megújult a templom és harangláb Madarasifeketén

Lezárult egy korszak a gyülekezet életében. A külső javításokra egy idő után újra szükség lesz. Az most szünetel. De a belső karbantartás sosem szűnhet meg. Tudom, hogy Istennek az a terve Madarasifeketével, hogy egyre közelebb kerüljön Hozzá. Ezért rendezett mindent a legnagyobb pontossággal a tervei szerint.

 

Károly Károly lelkipásztor