Megújult a szörcsei református templom

Hármas ünnepet tartottak a Szörcsei Református Egyházközségben október 29-én, vasárnap. A gyülekezet hálát adott a teljesen felújított templomért, amely a vidék legnagyobb templomai közé tartozik. A szörcsei egyházközségben több terv is megvalósult az utóbbi évek során: a parókián vendégszobákat alakítottak ki, megjavíttatták a Cioflec testvérek által épített orgonát, és a templom belső megújulását idén a külső is követte.

Megújult a szörcsei református templom

A javításban oroszlánrészt vállalt Janny és Jelle Bloem holland házaspár, ezt kiegészítették a megnyert támogatások a megyei és helyi tanács részéről, valamint a gyülekezeti tagok adományai. A szörcsei gyülekezeti tagok és a vendégek megtöltötték a templomot. Az istentiszteleten Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese hirdette az igét, kiemelve az összefogás fontosságát gyülekezeteink, népünk életében. Úrvacsorai ágendát Márk Sándor egykori szörcsei lelkipásztor tartott.

Megújult a szörcsei református templom

A templom megáldásának ünnepélyes pillanatára érkezett meg Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, aki a szomszédos Barátoson a szabadidőközpont avatásán vett részt. A szörcsei hívek nagy örömmel fogadták az egyházi vezetőt, aki áldás után néhány gondolattal köszöntötte a gyülekezetet, elmondva, hogy a következő 500 év milyensége a hívek odaadásán, hűségén is múlik. Nem elég megújítani egy templomot, hanem meg is kell tölteni lélekkel – mondta.  Ezt követően az egybegyűltek a gyülekezet kórusát, énekeket és szavalatokat hallhattak. A gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a jelenlevőket, hálát adva Istennek, és arra intve a híveket, hogy értékeljék a kapott kegyelmet, az isteni ajándékokat, amiket Isten szeretete által, és nem az érdemekért kaptak. A lelkész átadta a szót Szász Áron főgondnoknak, aki ismertette a javítás költségeinek részleteit. Paizs Attila gondnok, tanácsos köszöntése vezette be az ünneplés második fontos momentumát, a magyarországi Mihálygerge községgel aláírt testvértelepülési szerződést, amely ünnepélyes keretben zajlott.

Megújult a szörcsei református templom

Istentisztelet végén a jelenlevők a templomkertbe vonultak, ahol a Reformáció 500 rendezvénysorozat részeként 50 fa elültetése képezte az esemény harmadik fontos mozzanatát. Kató Béla püspök elültette és megáldotta az első fát, amely a jövőbe, a megmaradásba vetett hit jelképeként, bástyájaként került a földbe. Az örökbe fogadott fák rendre a kiásott gödrökbe kerültek, hirdetve, hogy Istenben bízva jövőt tervez a szörcsei gyülekezet.

B.E.