Megújult a Szabadi úti templom

Új köntösben, ragyogva fogadja híveit a marosvásárhelyi Egyesülés negyed református temploma, a Szabadi úti templom. A hajlék az elmúlt két év alatt újult meg teljesen a papilakkal együtt, de a tágas udvart is – amely az említett épületek mellett a gyülekezeti házat is magában foglalja – igényesen rendbe tették, a segédlelkészi lakás felújítása pedig szintén folyamatban van.

Megújult a Szabadi úti templom

A Szabadi úti templomot 82 évvel ezelőtt építették, ekkor emlékiratot is elhelyeztek a torony gömbjébe: „hogy ezáltal elmondhassák e templom megépíttetése elhatározásának okát, célját, kivitelének eltervelését, költségét, a véghez vitt szent munka érdekében hozott áldozatot és végül az édes örömnek bensőséges közös érzését afölött, hogy: ez a református új templom itt áll, itt él és hogy – a Miénk!”

Megújult a Szabadi úti templom

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsid 13,15–16 alapján: „Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” Évszázadok óta benne van az emberben a vágy, hogy választ adjon Isten ajándékaira, köszönetet mondjon neki valamiképpen – mutatott rá a püspök, majd példaként megemlítette, hogy már az ókorban mutattak be áldozatokat Istennek, a zsidóknak ez kötelező is volt, viszont olyan viszony alakult ki Isten és ember között, hogy a hívek adósnak érezték magukat, az áldozatokat pedig a bűntől való felmentésnek gondolták. Istennek azonban nem kell kényszerű áldozat, hiszen üdvösségünket a győztes áldozat, Jézus hozza el. Nekünk annyi a feladatunk, hogy dicsőítve adjunk hálát, és ez tetteinken is látsszon: gyakoroljuk a jótékonykodást, adakozást, a felebarátainkra való odafigyelést, közösségeinkért való áldozathozatalt, mert ezt szereti Isten.

Megújult a Szabadi úti templom

Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese köszönetet mondott mindenkinek a fáradságos munkáért, kitartásért, és felhívta a figyelmet arra, hogy tovább kell látnunk a támogatásokon, észre kell vennünk, hogy Isten adja mindezeket a lehetőségeket, a segítséget. „Életünknek minden perce azt hirdeti, hogy jó az Úr” – jelentette ki.

Megújult a Szabadi úti templom

Bárócz Huba, a gyülekezet lelkipásztora beszámolójában elmondta: „hiszem, hogy Isten akarata szerint jártunk el, amikor hozzáfogtunk a templom felújításához.” A munkát a városi önkormányzathoz benyújtott pályázat sikere indította el 2017-ben. Ekkor jogi akadályok miatt csak töredékét utalta át a városi tanács a megítélt támogatásnak, de karácsonyra beszerelhették a központi fűtést a templomba, és hozzáfoghattak az elektromos hálózat felújításához. 2018-ban, miután sikerült a jogi kérdéseket tisztázni, két részletben már a teljes összeget megkapta a gyülekezet. Az egyházközség a magyar kormány támogatottainak listájára is felkerült, így „korábbi célunkat, a templom belső és külső felújítását kiegészíthettük a karzat bővítésével, a torony, valamint a portikus, járdák, előtér felújításával. A karzat felújítását elősegítette az a tény, hogy az idei pályázatunkra is pozitív választ kaptunk a városi önkormányzattól: ez a pályázat az orgona felújítását foglalja magába, ami részben el is készült” – ismertette a részleteket a lelkipásztor. A templomban restaurálták a szószéket, papiszéket, csillárokat, perselyeket, a villámhárító és a toronygömb felszerelését egy presbiter vállalta, a villanyszerelést szintén gyülekezeti tag végezte, de új reflektorok is kerültek a templom megvilágítására. A gyülekezet is kivette a részét a munkából, odaadóan segítettek a teendők elvégzésében.

Megújult a Szabadi úti templom

Nagy Győző egyházmegyei főgondnok köszöntőjében rámutatott: Isten szeretetének bizonyítékaként tekinthet a templomra a közösség, hiszen akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, és minden keresztyén ember továbbviheti az Úr üzenetét. Vass Levente parlamenti képviselő szerint az ügy iránti szeretettel, következetességgel, pontossággal és főként hittel kell végezni a munkát, és akkor a közösség újjászülethet. A holland és magyarországi testvérgyülekezetek levélben köszöntötték a helyieket, és Isten áldását kívánták a gyülekezetre. Nagy Sándor, a gyülekezet főgondnoka elmondta: a munka nem áll meg, hiszen folyamatban van a segédlelkészi lakás felújítása, és kántori lakást is vásárolt az egyházközség. Az ünnepségen a gyülekezet két fiatalja, valamint a kórus szolgált hangszerekkel, énekkel.

 

Berekméri Gabriella