Megújult a Romániai Református Egyház Zsinata

Új tagokkal kiegészülve folytatja munkáját a Romániai Református Egyház Zsinata, amely február 22-én ülésezett Kolozsváron. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2016. október 21-én tartottak tisztújító közgyűlést, amelyen az egyházkerületi tisztségviselők mellett a zsinati tagokat is megválasztották. Kató Béla erdélyi püspök bevezető áhítata után az újonnan választott zsinati tagokat igazolták. A zsinat új munkatársai letették az esküt, majd a Zsinati Állandó Tanács új tagjait választották meg. Csűry István püspök javaslatára Módi József és Szőnyi Levente lelkészi tagok mellett Kovács Jenő és Csűry Miklós presbiteri tagok fogják az állandó Tanács munkáját segíteni. Emellett a fegyelmi, kánonjogi, liturgiai, egyházzenei, nevelésügyi, teológiai-ökumenikus, missziói-diakóniai bizottságok tagjait is megválasztották. A Zsinat jegyzői Sipos Gábor és Szász Attila erdélyi tagok mellett ezután dr. Pető Csilla és Gáll Sándor. 

Megújult a Romániai Református Egyház Zsinata 

Az ülés végén arról is döntöttek, hogy a Zsinati Állandó Tanács, amely a Romániai Református Egyház legfelsőbb döntéshozó fórumának munkáját készíti elő, április 4-én találkozik, hogy a következő zsinati ülés napirendi pontját megállapítsa.

Megújult a Romániai Református Egyház Zsinata

Kató Béla és Csűry István püspökök a reformáció jubileumi évének kiemelkedő eseményeiről is tájékoztatták a Zsinat tagjait, Kató Béla erdélyi püspök a július 4-i, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházzal közösen tartandó zsinatot emelte ki, amely a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében zajlik majd, ezt követően pedig július 5-én kerül sor az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlésére. Csűry István királyhágómelléki püspök a Református Egység Fesztiválról beszélt, amelyet idén Nagyváradon tartanak, a május 20-án 11 órától kezdődő istentisztelet után a nagyváradi várban zajlanak az események három helyszínen.

 

Kiss Gábor