Megújult a pókakeresztúri református templom

Teljesen felújították a pókakeresztúri református gyülekezet 14. századi templomát. A két év alatt elvégzett munkálatokért, a kívül-belül felfrissült hajlékért és támogatóiért vasárnap, május 8-án adott hálát a közösség.

Frissen, fehéren várta híveit a pókakeresztúri templom. 📸 Kiss Gábor

Miután 2019 végén, illetve 2020 elején nagy károk keletkeztek a templomon – annyira ellepte az épületet a víz, hogy a padlózat teljesen elázott, a vakolat és a padok, bútorok is károsodtak –, szükségessé vált a hajlék mielőbbi felújítása. Nagy munkába kezdett a kis közösség, de a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület jóvoltából biztosított támogatással, majd a román kultuszminisztériumtól és a gyülekezet önrészéből összegyűjtött anyagiakkal sikerült teljesen rendbe tenni a templomot.

A belső teret újrapadlózták, de a padok és a szószékkorona is új. 📸 Kiss Gábor

Bíró János helyi lelkipásztor elmondta: az első, 52 ezer lej értékű támogatásból megfelelő drénrendszert, csatornahálózatot építettek, hogy megoldják a vízelvezetést. 2021 augusztusában a második, 100 ezer lejes támogatással az épület külső és belső javítása történt meg helyi szakemberek bevonásával: a vakolat helyrehozása, festés, valamint térkő elhelyezése a megrongált padló helyett. Időközben a román kultuszminiszétiumtól is beérkezett 50 ezer lejnyi támogatás a bútorok cseréjére, ezt újabb 40 ezer lejnyi anyaországi támogatás egészítette ki az egyházkerület által. 2022 januárjában a presbitérium úgy döntött, a templom két ajtaját is kicserélteti, ezt saját forrásból tették meg 15 ezer lej értékben. Az udvar rendezésére, kerítés újítására további 11 ezer lejt szánt a gyülekezet. A felújítási költségek így meghaladták a 268 ezer lejt.

Pókakereztúr A kategóriás műemlék temploma a 14. században épült. A 18. században történtek a legnagyobb átalakítások rajta: újraépítették a főhajót, és új, egyedi bútort készített a gyülekezetnek egy ercsei asztalos. Szintén ekkor vásárolta a gyülekezet Toldalagról az orgonáját. Sokkal később, 1905-ben építették hozzá a tornyot, amelyben két harang és egy ma is működő toronyóra kapott helyet. Az elmúlt évszázadban több felújításon esett át az épület, legutóbb 2006-ban Kristóf István lelkipásztor idején teljesen újravakolták, újrafestették, új fedél, szószékkorona és ablakok kerültek a hajlékba.

A vasárnapi hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét az 1Pt 4,10 alapján. elmondta, több mint 400 templom újult meg az elmúlt öt évben, intézményeinket is beleszámolva pedig az ötszázat közelíti a kivitelezett projektek száma. A püspök szerint az embernek el kell számolnia azzal, amit Istentől kapott: tálentumokról, lehetőségekről, áldásokról. Ezekkel az adottságokkal élnünk kell környezetünk, társaink javára úgy, ahogyan maga Jézus tanította a jó sáfárról szóló példázatban. Aki érzi a felelősségét, nem tudja mulasztással zárni a napot, és gyerekeinek is továbbadja ezt a látásmódot. A születési helyünk, környezetük, családunk mind Istentől van, hogy sáfárkodjunk vele, boldogan éljünk az ő ajándékaival. Bűn elhagynunk, semmibe vennünk a tőle kapott javakat – tette hozzá Kató Béla, rámutatva, hogy az elmúlt időszak sikere is ennek köszönhető, hiszen az anyaország és az erdélyiek is felismerték, hogy sáfároknak kell lenniük. Ezért ünnepelhetjük ilyen sok, köztük a pókakeresztúri templom megújulását is.

Az alkalmon a helyi gyerekek szolgáltak énekkel, szavalattal. 📸 Kiss Gábor

Veress Róbert görgényi esperes szolgálata és köszöntése után Bíró János helyi lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez a Mt 22,14 verssel. „A kevés emberi mértékkel mindig aggodalommal tölt el minket, de ha Isten szavára hallgatunk, megértjük, hogy vele a kevesekhez tartozni ünnep, hiszen Isten a kicsiket választotta ki az örök életre és a szolgálatra” – mondta el a lelkipásztor, majd köszönetet mondott a támogatóknak: a magyar és román kormánynak, a holland testvérgyülekezetnek, Marossárpatak község elöljáróinak, az egyházközség presbitériumának, gondokának és a gyülekezetnek.

 

A két év alatt elvégzett munkálatokért május 8-án adott hálát a közösség. 📸 Kiss Gábor

Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok szerint ahol megfogyatkozik a lakosság, ott a Lélek ereje megnövekedik, és lehetőséget ad a kitartásra. Soós Zoltán konzul rámutatott: egy felújított templom azt jelzi, a közösség otthonának tekinti a vidéket, és ott is tervezi az életét. Dr. Vass Levente parlamenti képviselő jókívánságait Szabó Andor közvetítette, majd Kozma Barna a község polgármestere szólt az egybegyűltekhez, Varró Sándor lelkipásztor pedig a Lk 2,22–32 igével köszöntötte a gyülekezetet. Az alkalmon a helyi gyerekek szolgáltak énekkel, szavalattal.