Határtalan reménységgel élni: megújult a papolci református templom

A kívül-belül felújított, 1895-beli református templomért adtak hálát Papolcon vasárnap, július 11-én. Az Erdély Református Egyházkerület közvetítésével a magyar kormány jóvoltából végezhette el a gyülekezet az összetett munkálatokat.

A papolciak előbb a tető és a torony egy részének kijavítására kértek támogatást, majd kibővült a munkálatok sora, teljesen megszépítve a hajlékot. A projekt 2018-ban indult el: újrafedték a templomtetőt, új nyílászárók készültek, újrafestették az ajtókat és ablakokat, kijavították a torony és a templomhajó párkányzatát. 2019 októberében 26 000 lej értékben kértek terveket a teljes templomjavításra, a régi imaház lebontására és új imaház építésére – számolt be Váncza Lajos helyi lelkipásztor.

A tágas templom 1895-ben épült. 📸 Kocsis-Boldizsár János

2020 májusa és októbere között fehér kőporréteggel és mészréteggel kenték le az épületet, a tető déli oldalát újracserepezték, kiépítették a drénrendszert az esővíz elvezetésére, meghosszabbították a csatornákat, elvezetve a járda alatt, hogy védjék a falakat a víztől. Kicserélték a templom hajójának korhadt gerendaszerkezetét és padlóját, a karzat ép felületeit letisztították, a sérült részeket pedig restaurálták. A szószéket is megtisztították, rögzítették a falhoz, infrafűtés került a templomba, míg a torony új bádogsisakot és deszkaburkolatot, villámhárítót kapott. A támogatás összértéke 798 257 lej volt. Kovászna Megye Tanácsa 25 000 lejjel támogatta a gyülekezetet, amiből a templom déli oldalán fekvő kertet újították fel.

A templomot és gyülekezetet Kató Béla püspök áldotta meg. 📸 Kocsis-Boldizsár János

A vasárnapi hálaadó ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét az Ézs 40,25–31 alapján. Elmondta: a világjárvány megmutatta, hogy azokat a dolgokat is elveheti tőlünk, amelyek természetesek számunkra, így különösen felértékelődnek egyes helyek, személyek, kapocslatok. Az ézsaiási ige lényege éppen az, hogy határok közt is lehet határtalan reménységgel élni. A püspök rámutatott: az életben mindenütt akadályokba, korlátokba ütközünk, a fizikai korlátok mellett az emberi élet és benne lehetőségeink is végesek, és sajnos sokan ebbe bele is nyugszanak, passzívak maradnak. Az ige viszont kimondja, hogy sasokként szárnyalhatunk, a korlátok fölé emelkedhetünk, ha a megfelelő szemléletmódra váltunk. A próféta arra kéri a fogságban levőket, tekintsenek fel az égre, ma pedig a templomaink tornya is erre késztet bennünket.

Váncza Lajos helyi lelkipásztor részletesen beszámolt a munkálatok lefolyásáról. 📸 Kocsis-Boldizsár János

Váncza Lajos papolci lelkipásztor a Zsolt 27,1–5 versekkel köszöntötte az egybegyűlteket. A munkálatokat felsoroló részletes beszámolója mellé hozzáfűzte: „A zsoltáros számára a templom Isten lakóhelye, ő pedig ott akar lakni Istennel együtt. Van, akinek a templom csak egy javításra váró épület, másnak turisztikai látványosság, tájékozódási pont. Nekem az a hely, ahol az Úrban gyönyörködöm.” A lelkipásztor megköszönte a támogatóknak a bőkezű adományokat, a presbitereknek, gyülekezeti tagoknak pedig a lelkes hozzájárulást.

Az ünnepséget a vallásórások műsora zárta. 📸 Kocsis-Boldizsár János

Balogh Zsoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese köszöntőjében hangsúlyozta: bármennyire is éreznénk olykor a terheket, Isten a kegyelme által mindig meghatározza az irányt, amelyet követve, összefogva, közösen elérhetjük az eredményeket. Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy „a templom megújítása minden kétséget kizárva mutatja, hogy itt szilárd gyökerekkel rendelkező, hitéhez és örökségéhez ragaszkodó református magyar közösség él.”

A torony is új bádogsisakot és deszkaburkolatot kapott. 📸 Kocsis-Boldizsár János

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök szerint minden közösség egy magvető gyülekezet, és mostanában még inkább szükség van a papolci református közösséghez hasonló magvetőkre, akik a magyar nemzet érdekét szolgálják és védik. Kiss Gusztáv polgármester arra mutatott rá, hogy ahol van munka, akarat, összefogás, ott a segítség sem marad el. A továbbiakban Kiss József volt polgármester köszöntötte az ünneplőket, akinek a mandátuma alatt kezdődtek el a munkálatok, majd Bálint József mérnök számolt be arról, hogy a papolci templom felújítása a legösszetettebb beavatkozás volt a környéken. Az ünnepséget a vallásórások műsora zárta.