Megújult a harasztosi református templom belseje

A Tordai Református Egyházmegyéhez tartozó Harasztoson 2016. szeptember 25-én a református templom hálaadó istentisztelet színhelye lett belső felújítása alkalmából.

Templomunk 1700-ban épült őseink áldozatos munkája révén. A történelem viharai nem kímélték sem Harasztos népét, sem templomát, mely átvészelte a háborúk borzalmait, tüzek ostromát. S habár lápra épült, mégis mint sziklára épült vár áll, tornyán csillaggal hirdeti Krisztus kegyelmi ajándékát a benne bízók számára.

Megújult a harasztosi református templom belseje

Az egykoron népes gyülekezet, ma már 370 lelket számol, de ennek ellenére a gyülekezet nem adja fel, élni és megmaradni akar. Ezt az erőt, tenni akarást bizonyítja a 2015-ben felújított parókia épülete, a korszerűsített imaterem és az idén felújított templom.

A hófehérre meszelt templomba egy új faragott csillár készült, mely az „elnyert koronát” jelképezi, s mint Krisztus igéje fog világítani nemzedékről nemzedékre.

Hogy mindezek megvalósuljanak szükség volt az anyagi fedezetre. A Magyar államtól és Kolozs megye tanácsától sikeres pályázás útján kapott támogatást egészítette ki a gyülekezet híveinek anyagi hozzájárulása. A hívek odaadó munkája tette lehetővé, hogy félévi munkálatok után, szeptember 25-én a gyülekezet a felújított templomban ünnepelhessen.

Megújult a harasztosi református templom belseje

E magasztos ünnep alkalmával megtiszteltek jelenlétükkel Nt. Szegedi László generális direktor úr, továbbá a Magyar állam képviseletében Nt. Csulák Péter konzul úr, Racolta Ioan és Szabó József a helyi önkormányzat részéről, valamint az egykor Harasztoson szolgáló nyugalmazott lelkipásztorok: Lőrincz József Tibor és Nagyi Márton feleségeikkel együtt, és a Harasztoson rövidebb ideig beszolgáló lelkészek: Nagy Albert és Vincze Csongor.

A hálaadó istentiszteletet Jakab Mihály Gyula helyi lelkipásztor nyitotta meg köszöntve az ünneplő gyülekezetet, majd Nt. Szegedi László generális direktor hirdette az Igét a Lukács 2, 41-45 verseiből. Igehirdetésében kifejezte: „bármilyen szép is a templom, ne hagyjuk, ne felejtsük a falai között Jézust, hanem vigyük magunkkal otthonainkba, mert csak így lesz teljes az élet”. Ugyanakkor rámutatott az Európa szerte számtalan árván maradt templomra, ahol nem szól az Ige, mert nincs hallgatója, és az érdektelenség miatt számtalan templom veszítette el rendeltetését és idegen tevékenységek színhelye lett. Hogy ez ne így legyen Harasztoson, a gyülekezetnek nem szabad elhagynia templomát (és az iskolát).

Megújult a harasztosi református templom belseje

Az igehirdetés után Nt. Csulák Péter konzul úr tartott köszöntő beszédet, kitartásra buzdította a gyülekezetet, biztosította a Trianon után szórványban élő magyar közösségek anyaországi támogatását.

A község polgármesterének köszöntése után a gyülekezet ifjai énekléssel és szavalatokkal tették az alkalmat ünnepélyesebbé. Végül pedig lelkipásztorunk vázolta a felújítási munkálatok szakaszait, hálát adva Istennek véghetetlen kegyelméért és szeretetéért.

Az istentisztelet nemzeti imánk eléneklésével zárult, amit megelőzött a templom és a templomban lévők megáldása.

A hálaadó istentiszteletet szeretetvendégség követte a kultúrotthon termében.

Jó volt együtt lenni, jó volt ünnepelni. A gyülekezeté a hála, Istené a dicsőség!

 

Szántó Katalin, nyugalmazott ovónő