Megújult a fiatfalvi reformátusok orgonája

Tíz év némaság után újból megszólalt a fiatfalvi református orgona. A gyülekezeti összefogással és támogatással megújult hangszerről a felújítás során eddig nem ismert adatok is előkerültek, mint kiderült, az orgona sokkal régebbi, mint azt eddig tudták.

Fiatfalva temploma két felekezet istentiszteleti helyeként szolgál, felváltva tartják benne az istentiszteleteket a reformátusok és az unitáriusok. Ezért két orgonája is van, az unitárius orgona az elmúlt években újult meg, a közelmúltban a reformátusok orgonáját is sikerült helyre állítani. Ebből az alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottak november 25-én, ahol mindkét hangszert megszólaltatták.

Megújult a fiatfalvi reformátusok orgonája

A hálaadó ünnepen Kató Béla püspök hirdette az igét a 2Sám 18,10-11 alapján. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy bár a reformáció 500. évfordulója alkalmából sok nagy, látványos ünnep volt, nincs annál szebb alkalom, amikor egy gyülekezet a maga életét próbálja megújítani. A püspök elmondta, hogy bár már az Ószövetségből tudjuk, hogy a zenének gyógyító, nyugtató ereje van, a középkorra a zene olyan nagy szerepet kapott, hogy elhomályosult mellette az ige. A reformáció következtében sok helyen mellőzték a hangszereket, sok orgonát kidobtak a templomokból, csak a 18. században kezdtek el a gyülekezetek újra orgonákat vásárolni és építtetni. A reformátusok identitásának része az orgona, hangsúlyozta a püspök, aki azt is elmondta, hogy olyan énekeket kell énekelnünk, amelyek minden generáció számára mondnak valamit, hiszen az éneklésen, a zenén keresztül is Isten igéjét hallgatjuk, a zene is egy lehetőség az Istennel való párbeszédre.

Megújult a fiatfalvi reformátusok orgonája

Kántor Csaba, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesének köszöntője után Páll Attila lelkipásztor visszaemlékezésében elmondta, hogy miután az orgona végleg elhallgatott, a gyülekezet megtanult kicsinek lenni, elhitették magukkal, hogy elég az elektromos harmónium az istentisztelethez. Azonban mindig ott élt bennük a vágy, hogy újra orgonahang kísérje az éneklést. A vágy akkor látszott valósággá válni, amikor a megyei tanácsnál pályázatot nyertek, ez a pénzösszeg kiegészült a helyi közbirtokosság pályázatával, valamint a gyülekezet hozzájárulásával.

Pap Zoltán orgonaépítő mester az orgona történetéről beszélt röviden, hiszen az orgona felújítása során derült ki, hogy Johannes Prause orgonaépítő egyik hangszeréről van szó. Az orgonaépítőnek körülbelül 30 orgonájáról tudunk, ő építette többek között a marosvásárhelyi Vártemplom orgonáját is. A fiatfalvi orgona először a szárazajtai templom dísze volt, 1908-ban került a fiatfalvi templomba, amikor a szárazajtaiak új orgonát rendeltek. Az orgona, amelynek eredetileg része volt a billentyűzet is, egy játszóasztalt kapott, amikor áthozták. A restaurálás során rekonstruálták a hangszer eredeti színét, valamint a frontsípokat is helyre kellett állítani, ezeket az eredeti méret alapján készítették újra. A restaurálási munkálatok után az orgonaépítő két fia szólaltatta meg a templom két orgonáját.

Megújult a fiatfalvi reformátusok orgonája

Fazakas Ferencz főgondnok köszöntőjében kijelentette: csoda, hogy gyermekkoruk orgonája tíz év után újra megszólalt. Az ünnepségen köszöntőt mondott Rácz István megyei tanácsos is, majd a gyülekezet műsorára került sor, szavalatok mellett a kórus szolgálata tette színesebbé a programot.

Megújult a fiatfalvi reformátusok orgonája

Kiss Gábor