Megújult a balázsfalvi református templom külseje

A helyi önkormányzat támogatásával, valamint saját alapokból megújult a balázsfalvi református templom külseje, valamint a templom udvarát és kerítését is felújították. A balázsfalvi református közösség 2018. október 14-én hálaadó istentiszteletet tartott, amelyen megköszönték Istennek és a támogatóknak, hogy sikerült a templomot és környékét szebbé tenni. 

Megújult a balázsfalvi református templom külseje

Húsz éve végeztek utoljára felújítási munkálatokat a balázsfalvi református templomon. Az istenháza ez idő alatt megérett egy újabb szépítésre, amelyet a hely önkormányzat támogatásával és saját forrásokból sikerült elvégezni. Az október 14-én tartott hálaadó istentiszteleten, a zsúfolásig telt református templomban, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a Márk 12,41-44 alapján. Prédikációjában az özvegyasszony két fillérjének története alapján az áldozathozatalról prédikált. Elmondta, hogy az adórendszer nem az embert nézi, Jézus azonban azt nézi, hogy mi van a szívünkben. Egy kutatás szerint természeti katasztrófák esetén is a szegényebb emberek adakoznak többet, nem a gazdagok. A püspök szerint a szív nem csak az érzelmek központja, hanem az akarat központja is, hiszen aki szívből adakozik, az akarja is azt. Jézus a történetben igazságot szolgáltat az özvegyasszonynak. A gazdagok a fölöslegükből adtak sokat, az özvegyasszony azonban mindenét odaadta. A két fillér a napi túlélésre volt elegendő, ezt adta oda az özvegyasszony. Az áldozathozatal nem méricskélés, számigálás, abban a teljes lényem benne van. A püspök hangsúlyozta, hogy Istent nem lehet lefizetni, nem ezen múlik az üdvösségünk. Egy templom felújítása is áldozatot kíván, de ezt ki kell egészítse Isten kegyelme, csak ez teheti teljessé. 

Megújult a balázsfalvi református templom külseje

Kabai Ferenc lelkipásztor köszöntőjében elmondta, a templom külsejét sikerült a legutóbbi munkálatokkal helyre tenni, valamint a kerítés frontvonalát is felújították, emellett a templom udvarán lévő szintkülönbségeket is egy szintre hozták. A munkálatokat saját forrásból, és a helyi önkormányzat támogatásával végezték el. 

Megújult a balázsfalvi református templom külseje

Az ünnepségen Gudor Kund Botond nagyenyedi esperes mondott köszöntő beszédet, a II. Sám 7,1-3 alapján mondott beszédében hangsúlyozta, hogy minden épület megújítása mögött egy közösség álma van. Ahol pedig van vágy, akarat és hit, ott templom is van. 

Megújult a balázsfalvi református templom külseje

A hálaadó istentiszteleten köszöntőt mondott Mureșan Livia alpolgármester, valamint Mezei-Zolti István főgondnok. Áldás után a gyülekezet és a meghívottak – köztük a görög-katolikus, ortodox, evangélikus-lutheránus és szász evangélikus egyház képviselői – a tűri kultúrotthonban folytatták az ünneplést a szeretetvendégségen.

 

Kiss Gábor