Megtartotta tanévzáróját a Protestáns Teológiai Intézet

A 2020–2021-es tanévet lezáró ünnepélyt ezúttal a Farkas utcai templomban tartotta a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet – olvasható az intézmény honlapján. Az eseményen díszokleveleket adtak át az 50, 60 és 70 éve végzett lelkipásztoroknak.

A rektori évértékelő beszédet a 90. zsoltár szavaival kezdte Kolumbán Vilmos József, és háláját fejezte ki, hogy Isten az intézet közösségével volt az elmúlt évben is. Ősszel a jelenléti oktatás reménységével kezdték a tanévet, és eszerint alakították át, tették egészségügyi szempontból biztonságossá az intézetet: átalakították az előadótermeket, megváltoztatták a megszokott kollégiumi rendet, korlátozták a könyvtár és tantermek használatát, emellett szüneteltek a bibliaórák, az önképzőkör tevékenysége, a kórus és minden beltéri esemény. Kizárólag az előadásokat és istentiszteleteket tartották meg. „Isten gondviselésének köszönhetően emberéletben nem esett kár, és a járvány következtében az akadémiai közösség megbetegedett tagjai mára már többé-kevésbé felépültek” – tette hozzá a rektor.

Kolumbán Vilmos József rektor beszámolt az elmúlt tanévről. 📷 Rácz Dávid

A reményteljes szeptember 20-i tanévnyitó istentisztelet után azonban, október második felétől kénytelenek voltak áttérni online oktatásra, ami nem volt új gyakorlat, hiszen 2020 márciusától ebben a formában tartották az órákat. Sajnos a járvány miatt a vizsgaidőszakot sem lehetett hagyományos formában megtartani. Végül februárban, a második félév elején tértek vissza a hallgatók az intézménybe.

A beszámolóban továbbá elhangzott, sikerült államilag elismertetni a Református Szemle és az unitárius Keresztyén Magvető lapokat. A Református Szemle állami akkreditációjához szükséges munkát dr. Balogh Csaba vállalta, míg a Keresztény Magvető unitárius teológiai lap akkreditációs háttérmunkáját dr. Kovács Sándor végezte el. Mindkét lap B+ kategóriába került, elérve a lehető legmagasabb minősítést. Az akkreditációt az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház támogatta. Szintén kiemelt esemény volt a KPTI intézményi és alapképzési akkreditációjának megújítása. Az ötévenkénti minőségellenőrzési külső vizsgálathoz szükséges munkát dr. Balogh Csaba vállalta el, aki a KPTI életét meghatározó szabályzatokat is revideálta. A több száz órás munkát Rácz Levente Zoltán gazdasági igazgató, Czirmay Anikó főtitkár, Sógor Árpád ifjúsági lelkész és Péter Györgyi László ifjúsági elnök segítette.

Az évzárón az intézet kórusa szolgált. 📷 Rácz Dávid

Az intézetnek jelenleg 14 főállású és egy társult tanára, valamint 15 óraadó oktatója van. A szeptemberi felvételin 25 hallgató iratkozott be az első évre, a hat évfolyamon 158-an kezdték el tanulmányaikat ősszel. Az első félév után a hallgatók száma 153-ra csökkent. „Tekintettel a világjárványra olyan korlátozásokat kellett bevezetni, amelyekre korábban soha nem volt példa: a hallgatók felváltva vehettek részt az istentiszteleteken, a többiek a szobájukból követhették Facebook-közvetítés révén” – számolt be Kolumbán Vilmos József, megköszönve a gyülekezeteknek, hogy a nagy ünnepeken fogadták a legátusokat. A hallgatók lelkigondozásával Sógor Árpád ifjúsági lelkész foglalkozott.

Sajnos a járvány miatt nem volt sem kórházi szolgálat, sem diakóniai tevékenység. Az ifjúság viszont megtalálta a módját a közösségépítő alkalmak szervezésének: szabadtéri filmklubot, az elsőéveseknek beavató estét, nőnapi köszöntést, március 15-i műsort, félévzárót és teológus szakkollégiumot, online térben pedig önképző kört és reformátori hetet tartottak.

Az eseményen díszokleveleket adtak át az 50, 60 és 70 éve végzett lelkipásztoroknak.📷 Rácz Dávid

Az idén áprilisban megtartott OTDK-n az intézetet hét diák képviselte: Bíró István (témavezetője: Kolumbán Vilmos J.), Demeter Henrietta (Kiss Jenő), Földvári Deborah (Adorjáni Zoltán), Nagy Dávid (Kolumbán Vilmos J.), Nagy Norbert (Koppándi Botond Péter), Tasnádi István (Buzogány Dezső), Vass Lehel (Balogh Csaba). A hét diák közül öten díjat nyertek: Vass Lehel és Demeter Henrietta különdíjat, Nagy Dávid III. helyet, Bíró István és Tasnádi István megosztott II. helyezést értek el. Ugyanakkor a nemrég megrendezett ETDK-n Ambrus Mózes V. éves hallgató, Balogh Dávid V. éves, Bíró István IV. éves, Bíró Beatrix IV. éves, Nagy Norbert III. éves és Péter Györgyi László IV. éves hallgató kitűnő eredményeket értek el.

A tanévzárón a végzős hallgatók nevében Szegi Máté Bence mondott búcsúbeszédet, majd a megjelent 50, 60 és 70 évvel ezelőtt végzett lelkipásztoroknak arany, gyémánt és rubin okleveleket adtak át.