Megtartotta első kórustalálkozóját a brassói egyházmegye

Első alkalommal rendezett kórustalálkozót a Brassói Református Egyházmegye december 7-én. Az eseménynek a Kőhalmi Református Egyházközség adott otthont, a mintegy 180 résztvevő pedig megtöltötte a helyi református templomot.

Megtartotta első kórustalálkozóját a brassói egyházmegye

Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyen Szilágyi Zoltán kőhalmi lelkipásztor hirdette az igét a 103. zsoltár alapján, hangsúlyozva annak utolsó, 22. versét: „Áldjad, lelkem, az Urat!” Igehirdetésében elmondta, hogy hálás ezért az alkalomért, amikor a kőhalmi templom zsúfolásig megtelt olyan személyekkel, akiknek lelke áldja az Urat. Áldanunk kell az Urat minden napunkon, de különösképpen ebben az adventi időszakban, amely a legnagyobb ünnepünk is, hiszen négy héten át tart.

Megtartotta első kórustalálkozóját a brassói egyházmegye

Az igehirdetés után Miklósi Mátyás Csaba, a Brassói Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket a 105. zsoltár szavaival. Elmondta, hogy a találkozót azért szervezték erre az időpontra, mert az advent a legszebb, de egyben a legzsúfoltabb időszak is az év során, és egy ilyen találkozó talán segíthet ráhangolódni az előttünk álló ünnep lényegére. Augustinus szavait idézte: aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Így mi is kilenceresen imádkoztunk, hiszen kilenc kórust volt alkalmunk meghallgatni.

Megtartotta első kórustalálkozóját a brassói egyházmegye

Elsőként a Brassói Magyar Dalárda és a Brassó III. Reménység Háza egyesített kórusa Megyaszai László Attila kántor-zenetanár vezetésével mutatkozott be, majd a keresztvári Fekete Lajos férfi dalárda. Feketehalom, Olthévíz, Kőhalom, Erzsébetváros, Medgyes, Nagyszeben kórusainak szolgálatát is hallhattuk, majd végül az Ambitus kórus bizonyságtételét. A kórusok emléklappal térhettek haza, amelyen az I. Brassói Református Egyházmegyei kórustalálkozó vezérigéje volt: Áldjad, lelkem, az Urat!

 

Halász Hargita,

a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa