Megjelent a lelkésztovábbképzés 2022-es programfüzete

A Romániai Református Egyházban működő lelkésztovábbképzés rendszere szerint minden lelkésznek ötévente legkevesebb 50 továbbképzési kreditpontot kell összegyűjtenie.

Ebből megközelítőleg harmincat tanfolyam jellegű továbbképzésen, a kiegészítő részt egyházmegyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. A járvány miatt a megkezdett továbbképzési ciklus nem rövidül le, de az öt év alatt 40 továbbképzési kreditpontot kell gyűjteni. Kreditpontszerzésre olyan egyházmegyei lelkészértekezleteken van lehetőség, amit az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált előadások valamelyikének meghívásával szerveztek. Amennyiben valaki tudományos előadást tart, vagy szakfolyóiratban tanulmányt jelentet meg, azzal ugyancsak kreditpontokat szerezhet. Az előadások, illetve publikált szaktanulmányok kreditponttal való értékelése évente a decemberi OLTT-gyűlés keretében történik. A vonatkozó kéréseket, az előadások rövid összefoglalójával, illetve a publikáció megjelenési helyének megjelölésével, az OLTT titkárságához kell eljuttatni.

A továbbképzésekre a programleírásnál található e-mail címen vagy telefonszámon, a közölt időszakban lehet jelentkezni. A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével válik véglegessé.

A Lelkésztovábbképzés Szabályrendelete megtekinthető az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján.

Bővebb felvilágosítás Gáll Sándor OLTT-titkártól a 0731-344.207 telefonszámon vagy a gallsandor@gmail.com e-mail címen igényelhető.