Meghatározó múlt – tárlatvezetésen mutatták be az Erdélyi Református Kollégiumok elmúlt 400 évét

Az Erdélyi Református Kollégiumok 400 évét ismerhették meg az érdeklődők egy különleges tárlatvezetés keretén belül március 21-én. A kiállítás felvezetőjeként a Maros Megyei Múzeum Történeti Osztályának várbeli épületében Kató Béla püspök az erdélyi kollégiumok múltjáról beszélt, majd a bejelentkezőknek Kovács Mária-Márta tartott külön tárlatvezetést.  

📸Kiss Gábor

A tárlatvezetés előtt Kató Béla püspök ismertette az erdélyi kollégiumok történetét. „Az egyházunk minden korban kötelességének tartotta a missziói parancs értelmében, hogy tanítson, ezért ragaszkodunk iskoláinkhoz még ma is” – fogalmazott Kató Béla püspök. Hangsúlyozta, az egyház abban a korban foglalkozott az oktatással, amikor mások erre még nem fektettek hangsúlyt, így a keresztény művelődés forrásának is tekinthető. A hit és tudomány szétválasztásával azonban kezdetét vette egy ideológiai harc, amelynek következtében sok érték esett áldozatul. Néhányat azonban sikerült megőrizni a kollégiumoknak köszönhetően. Ezek a történelmi kollégiumok nemcsak megőrizték a kincseket, de ők maguk is akként szolgáltak. Az államosítás után azonban autonómiájuk megszűnt, amivel az egyház beleszólása is az oktatásba. A ma működő kollégiumok felépítéséről a püspök elmondta, az oktatóknak 51 százalékának elkötelezett református hitvallásúnak kell lennie, ami elég ahhoz, hogy mintaként szolgáljon a diákoknak a hitélet és példaadás terén.  

Az érdeklődőket Kovács Mária-Márta vezette körbe a kiállításon. 📸 Kiss Gábor

Az egyházi iskolák történelmi szerepét hangsúlyozva kiegészítette, elődjeink, oktatóink nélkül ma nem lennénk azok, akik vagyunk, hiszen azok leszármazottjaiként élünk. Eleink önfeláldozása volt az iskolák eddigi fenntartása, amelyet folytatni kell, így az elmúlt tíz évben is nagy hangsúly került az iskolaépületek felújítására, az intézmények fejlesztésére. Marosvásárhelyen különösen nagy figyelmet fordítottak az épületek állagára, hiszen a legnagyobb beruházások itt történtek, a református egyház tehát töretlenül viszi tovább iskolapolitikáját. „Ugyanis, ha iskoláink eltűnnek, mi is megszűnünk.”   

A tárlatvezetés során lehetőség volt beszélgetésre is, amelyet a jelenlévők ki is használtak. 📸 Kiss Gábor