Megerősítette az erdélyi reformátusok melletti kiállását a Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése

Megerősítette az erdélyi reformátusok melletti kiállását a Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése

 

A Református Egyházak Világközösségének (REV) napokban zajló nagygyűlésén megerősítették a korábban Jerry Pillay elnök által az Erdélyi Református Egyházkerület számára biztosított támogatást a romániai egyházi ingatlanok restitúciójával kapcsolatban.

A kommunizmus idején elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatásának ellehetetlenítése kapcsán adott be felhívást és nyilatkozattervezetet a Magyarországi Református Egyház – a nagygyűlésen részt vevő – öt fős delegációja a REV európai vezetőtestületének ellenjegyzésével és támogatásával. Az ún. Nyilvános Ügyek Bizottsága tárgyalta a beadványt, és úgy döntött, hogy támogatásra ajánlja, s a nagygyűlés plenáris ülésén az 500 delegált elé tárja azt. A REV hétévente ülésező legfőbb döntéshozó testülete támogatta a kezdeményezést. Az elfogadott határozatban a REV aggodalmát fejezi ki a romániai fejlemények miatt az egyházak 1990 előtt, a kommunista diktatúra idején államosított tulajdonának visszaszolgáltatása kapcsán és szolidaritásáról biztosítja a Romániai Református Egyházat, illetve hívta fel tagegyházait a vallás- és lelkiismereti szabadság támogatására.

Megerősítette az erdélyi reformátusok melletti kiállását a Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése

Jerry Pillay május 10-én tartott megbeszélést Kató Béla püspökkel az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában. A találkozón Kató Béla püspök beszámolt arról, hogy a restitúció okozta nehézségek akadályozzák az egyházat küldetése teljesítésében, a világközösség elnöke ebben a kérdésben is segítségét ajánlotta fel egyházkerületünknek. „Az ember azt várná el, hogy az elkobzott javakat gond nélkül visszaszolgáltatják, hogy az egyház végezhesse azt, amire elhivatott, taníthassa, képezhesse, a megfelelő erkölcsi értékekre vezesse híveit a hit és az ige jegyében” – jelentette ki akkor Jerry Pillay. Elmondta, a restitúció ügyének alakulásában is végig szeretnék kísérni az Erdélyi Református Egyházkerületet az akadályokkal teli útján, hogy az visszaszerezhesse, ami az övé – nemcsak az anyagi javakat, hanem fennhatóságát, a társadalomban betöltött jelentős szerepét, hiszen munkájával, az egyén fejlesztése mellett, a világot is jobbá teszi.

Az elmúlt években, különös tekintettel a Székely-Mikó Kollégium ügyére, számos egyházi közösség kifejezte már szolidaritását és tiltakozott a romániai kormánynál, köztük a REV európai vezetőtestülete és az Európai Egyházak Konferenciája.

Megerősítette az erdélyi reformátusok melletti kiállását a Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése

A nagygyűlésen kijelentették:

„A Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése aggodalmát fejezi ki a romániai fejlemények miatt az egyházak 1990 előtt, a kommunista diktatúra idején államosított tulajdonának visszaszolgáltatása kapcsán és támogatja tagegyházai küzdelmét tulajdonuk visszaszerzésében.”

 „A Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése sürgeti tagegyházait, hogy mind keresztyén, mind etnikai kisebbségi közösségeket támogassák abban, hogy vallási és lelkiismereti szabadsághoz fűződő jogukat gyakorolhassák.”

 

Magyarországi Református Egyház, Külügyi Iroda