Megalakult Székelyudvarhelyen a Bartimeus Központ

Önálló, magyar tannyelvű, bentlakással ellátott speciális intézmény alakult Székelyudvarhelyen vak, alig és gyengén látó gyerekek számára. Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület kezdeményezésére az Erdélyi Református Egyházkerület a magyar kormány támogatásával vásárolta meg a II. Rákóczi Ferenc út 40. szám alatt található ruhagyár két épületét.

A vak Bartimeusról nevezték el a látássérülteknek szánt új intézményt, amelyet csütörtökön, november 18-án adtak át hivatalosan Székelyudvarhelyen. Az Erdélyi Református Egyházkerület felvállalta, hogy az erdélyi magyar gyerekeknek magyar iskolákat biztosít, és ez ugyanúgy vonatkozik a látássérültekre és más fogyatékkal élőkre is – mutatott rá Ballai Zoltán, az egyházkerület gazdasági előadó-tanácsosa. Ezért is vállalta az egyházkerület, hogy az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (EMLE) mellé áll az intézményalapítás ügyében. A magyar kormány támogatásával eddig 500 millió forintot szántak erre a célra, közel 90 árnyi területet vásároltak meg az Ikos Conf gyártól.

Közel 200 látássérült gyerek tanulhat megfelelő formában az anyanyelvén az EREK által megvásárolt, az EMLE által működtetett intézményben. 📸 Kiss Gábor

Az egyházkerület továbbra is tulajdonosa lesz az épületeknek, de a működtetéséért teljesen az EMLE felel majd. Az MTI kérdésére Máté Zsolt alelnök elmondta: közel 200 látássérült gyerek él Székelyföldön, akiknek eddig nem volt lehetőségük megfelelő formában anyanyelven tanulni. Egészen nyolcadik osztályig taníthatnak majd gyerekeket a speciális tanrendű intézményben, kilencedik osztálytól pedig a hagyományos oktatási formákban tanulhatnak tovább a diákok. A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium nevében Tőkés Zsolt igazgató vállalta az egyesülettel való együttműködést. Az alapító okiraton a Mk 10,49 vers áll: „Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged!”

Kató Béla püspök a sajtótájékoztatón elmondta: a református egyház mindig a szívén viselte az oktatást, az elmúlt tíz évben pedig különösen sokat tett azért, hogy minden magyar gyerek anyanyelvű oktatásban részesülhessen, így prioritás volt az iskolák korszerűsítése. Az EMLE részéről Máté Zsolt és Butu Arnold Csaba két éve kereste meg az egyházkerület vezetőségét, a magyar állam támogatásával pedig sikerült megvásárolni az induló iskolához szükséges ingatlanokat.

Az alapító okiratot Kató Béla püspök adta át Butu Arnold Csabának és Máté Zsoltnak. 📸 Kiss Gábor

„Nem is tudnánk felmérni látásunk értelmét, ha nem lennének mellettünk a nemlátó emberek. Isten adja mindannyiunknak a sorsát, de akik tehetik, feladatul kapták, hogy odaálljanak nehezebb sorsú embertársaik mellé. Nem mehettünk el egy ilyen kérés, jelzés mellett. Nem lesajnáló segítséget, nem alamizsnát, hanem a lehető legjobb életminőség megteremtését vállalta az egyházkerület” – hangsúlyozta Kató Béla.

Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület részéről Butu Arnold Csaba elnök köszönte meg a támogatást az egyházkerületnek, magyar kormánynak, Communitas Alapítványnak. Elmondta, mindeddig nem volt meg a kellő összefogás a látássérültek között, hogy megteremtsék a megfelelő körülményeket a speciális igényű gyerekek taníttatásához, a következő tanévre viszont már szeretnék átalakítani a használatba kapott épületeket, hogy elindulhasson a tanítás.

Butu Arnold Csaba szeretné, ha már a következő tanévben hasznosítani tudnák a megvásárolt épületet. 📸 Kiss Gábor

A sajtótájékoztatón Gálfi Árpád polgármester lehetőségnek és egyben felelősségnek nevezte az intézmény alapítását, amelynek segítése ezután Székelyudvarhely és Hargita megye ügye is lesz. „Székelyudvarhely érzi a felelősségét. Azon leszünk, hogy mindenfajta támogatást, amit tehetünk, megadjunk az intézménynek. Bíró Barna Botond, a Hargita Megyei Tanács alelnöke rámutatott: sok iskola, óvoda és napközi otthon épült a román és magyar kormány támogatásával, valamit európai uniós alapokból. „Az a célunk, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a felnövő generációnak. Éppen a nemlátók egyesülete nyitotta fel sokunknak a szemét, hogy vannak olyan magyar fiatalok, akiknek szüksége lenne a különleges odafigyelésre. Akkor tudunk erős közösség maradni, erős társadalmat építeni, ha a hátrányos helyzetben levőknek nem engedjük el a kezét” – tette hozzá.

Köszöntőjében Percze László konzul annak jelentőségét hangsúlyozta, hogy a leendő látássérült diákoknak meg kell teremteni a körülményeket arra, hogy ne csak a kisebb közösségnek, hanem a nemzetnek is megbecsült tagjai lehessenek. A konzul kijelentette: Magyarország kormánya továbbra is támogatja az ilyen kezdeményezéseket, amelyek a gyerekek nevelésére és oktatásáért születnek.

A Magyarországi Református Egyház Vakmissziója révén Braille-írásos Bibliát is kapott az EMLE. 📸 Kiss Gábor

Tőkés Zsolt, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka kollégiumigazgatóként idézte fel intézményük egy vak diákjának történetét, aki kiemelkedő eredményeket ért el az iskolában, jelenleg pedig teológus hallgató. Intézményvezetőként ígéretet tett, hogy az EMLE számíthat a református kollégium támogatására.

Az egyházkerület a Magyarországi Református Egyház Vakmissziója révén Braille-írásos Bibliát ajándékozott a megalakult intézménynek.