Megalakult a Marosi Református Egyházmegye IKE szövetsége

20 egyházközség fiataljai választották meg április 26-án Búzásbesenyőben a Marosi Református Egyházmegye IKE Szövetségének vezetőségét. A búzásbesenyői templomban ifjúsági találkozót tartottak, amelyen a KÉRÜSSZÓ együttes vezette a dicsőítést.

Megalakult a Marosi Református Egyházmegye IKE szövetsége

A marosvásárhelyi csoport által vezetett dicsőítés után Simon Levente házigazda lelkipásztor köszöntötte a fiatalokat, majd Lőrincz János esperes tartott előadást a generációk közötti feszültségekről. Az előadó szerint az, hogy az utóbbi néhány évtizedben a generációk között óriási különbségek lettek, sokszor meg nem értésre, és ebből kifolyólag feszültségekre adhat okot. Az esperes azt is elmondta, hogy a most élő embereket öt generációba sorolják be. Régen az volt a trend, hogy több generáció együtt lakott, egy udvaron, ma azonban minden generáció külön lakik.

Megalakult a Marosi Református Egyházmegye IKE szövetsége

Az esperes szerint a generációk közötti feszültség egyik oka az is lehet, hogy sok minden megváltozott a technikától átitatott világban. Régen az idősek tanították a fiatalokat, ma megfordult, a fiatalok gyakran többet tudnak, mint az idősek. Ugyanakkor az is gondot jelenthet, hogy régen a fiatalok hamarabb felnőttek, önállósodtak, mára ez is kitolódott, hiszen az, hogy nagyon sokan akár 5-10 évig is egyetemre járnak, azt eredményezi, hogy a fiatalok 18 éves koruk után is otthon vannak. Ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy érettségi diplomával, vagy egy egyetemi diplomával ma nem sokat lehet kezdeni, ritkán lehet munkahelyet kapni. Emiatt a gyerekvállalás is kitolódott, 25 év alatt ritkán vállalnak gyereket a szülők, hiszen a tanulási időszak nagyon kitolódott.

Megalakult a Marosi Református Egyházmegye IKE szövetsége

Az esperes szerint a konfliktusok gyakran azért is vannak, mert előítélet van bennünk a másik generációjával szemben. Sokszor nem értik meg egymást a generációk, ugyanakkor a nyelvezetben is nagyon nagy különbségek vannak, nem értik egymást. Ez azért is történhet meg, mert a családtagok keveset beszélnek egymással, kevés a közös játék. Az előadó arról is beszélt, hogy a szülők felelőssége sem elhanyagolható, nagyon gyakran túlságosan is védik a gyerekeiket.

Megalakult a Marosi Református Egyházmegye IKE szövetsége

Az előadás után az összegyűlt fiatalok két csoportra oszlottak, a kisebbekkel az udvaron foglalkoztak, a már konfirmáltak pedig a gyülekezeti teremben gyűltek össze, hogy megválasszák a Marosi Református Egyházmegye ifjúsági szövetségének elnökségét. Tussay Szilárd, az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági referense a jelölések előtt bemutatta az IKE új struktúráját, és hangsúlyozta, hogy az egyházmegyei szövetségek is fontosak ebben a felépítésben, hiszen helyi szinten a fiatalok jobban tudják, hogy milyen eseményeket szeretnének maguknak szervezni. Ezt követően került sor a jelölésekre, és a szavazásra. A választás eredményeképpen a Marosi Református Egyházmegye IKE Szövetségének elnöke Labancz Eszter, alelnöke Adorján Lídia, titkára Szakács Kinga, pénztárosa pedig Kali Anna lett.

Megalakult a Marosi Református Egyházmegye IKE szövetsége

Fotó és szöveg: Kiss Gábor