Médiakónia

„Az egyházi média és kommunikáció lehetőségei” címmel tartottak lelkésztovábbképzőt Kolozsváron

A lelkigondozás az igehirdetés megnyújtott keze, tanultuk egykor. Ha rövid a kar(d)od, told meg egy lépéssel. A média lehet ez a megtett lépés az igehirdetés szolgálatában. A média nyújtotta lehetőségek áldott eszközök lehetnek abban, hogy az igehirdetés szava messzire eljusson.

Médiakónia

Rendkívül fontosnak tartom ezt a kifele való kommunikálást, hisz erre Jézus missziói parancsa is kényszerít, amelyet tanítványainak és rajtuk keresztül nekünk is adott, hogy a világ végére is elmenjünk. Persze nem kell ehhez kilométereket megtennünk, hanem a média adta lehetőségekkel elérhetünk távolban levőket is. És itt nem is annyira földrajzi távolságra kell gondolni, hanem azokra az emberekre, akik itt helyben, mellettünk élve kerültek messzire az egyháztól. Akik talán a maguk módján vallásosak és kikeverik a maguk spirituális koktélját, de az egyházhoz való kötödésük nagyon bizonytalan. Fontosnak tartom, hogy ők se kerüljenek ki a látószögünkből, ne mondjunk le róluk, hanem érezzünk felelősséget irántuk, próbáljuk megszólítani őket.

Médiakónia

Ezt a lehetőséget még csak tanulgatjuk, kóstolgatjuk. Az egyházi média és kommunikáció lehetőségei címmel tartott továbbképzőn jó volt azzal szembesülni, hogy az előadók és a résztvevők közül is sokan már beszélik ezt az új nyelvet, élnek ezekkel a lehetőségekkel. Én hiszek abban, hogy a közlés közösséget teremt, hiszen communio és communicatio egy tőről fakadnak. Egyformán fontos az Istennel, a társainkkal és az önmagunkkal folytatott kommunikáció. A közlés nem csak azt jelenti, hogy van mondanivalóm és megkeresem azokat a lehetőségeket, hogy ezeket másoknak elmondjam, gondolataimat leírjam, megosszam másokkal, hanem azt is, hogy mások gondolatait, kérdéseit is meghallom és meghallgatom. Egy ilyen kölcsönös, oda-vissza hitelesen folytatott kommunikáció megteremti annak lehetőségét, hogy ezek a kapcsolatok megteremjék a maguk gyümölcsét is a szeretetszolgálatban. Kiegyensúlyozott kapcsolatban lehetünk önmagunkkal, békésen együtt tudunk élni társainkkal és Istennel való kapcsolatunkban is azt élhetjük át, hogy az ő áldása végigkísér életünkön.

Médiakónia

A képzés során az is megfogalmazódott, hogy a belső, lelkipásztori közösségen belüli kommunikáción is van mit javítani és ez is megérdemel egy külön képzést, hogy hogyan lehet úgy véleményt mondani, hogy azt ne támadásként, hanem a jobbítás szándékával mondott kritikaként fogja fel az, akinek mondjuk.

Az előadók, jónevű és ismert művelői a médiának, gyakorlati bevezetést tartottak az újságírás különböző területeire: Boldizsár Beáta, Czire Szabolcs, Somogyi Botond, Dávid Zoltán, Könczey Elemér, Adorjáni László, Bethlendi Tamás, Márkus Etelka, Szabó Mihály. Utolsó nap vendégeink voltak egy fórumbeszlégetésre Rácz Éva a MÚRE elnöke és Jakabffy Tamás, televíziós szerkesztő.

Médiakónia

A képzésről a résztvevők egy külön lapszámot írtak, amelyben az előadásokon elhangzott gyakorlati tanácsokat javaslatokat is megszívlelve, gyakorlatba ültetve írták meg véleményüket az előadásokról, képzésről.

 

Kolozsvár, 2015. május 10.

Sógor Árpád

 

A képzésen elkészült újság letölthető innen