Mediáció lehetősége a Református Egyházban

2013 nyarán az Igazgatótanács és az Egyházkerületi Közgyűlés a vonatkozó szabályozások elfogadásával utat nyitott a mediáció, az egyházban zavart okozó konfliktusok egy újszerű kezelése előtt. A békéltetés szolgálata Krisztustól kapott parancsból ered, a mediáció pedig egy erre jól kidolgozott, sokszor kipróbált és bevált módszer, ami éppen a békéltetéshez való viszonyulásunk miatt működhet jól az egyházban.

Mediáció lehetősége a Református Egyházban

Néhány hónappal az Egyházkerületi Közgyűlés után egy 60 órás mediátorképző tanfolyamsorozat indult, amelyen előbb húsz, majd két másik turnusban következő harminchét elkötelezett, a konfliktuskezelés újszerű megközelítésére, valamint az új módszer elsajátítására nyitott református lelkipásztor vett részt. Alább olvasható azoknak névsora, akik 2015. június 26–27-én vállalták azt a kétnapos továbbképzést Marosvásárhelyen, ahol alkalom nyílt a megszerzett ismeretek felfrissítésére, az elsajátított kompetenciák mélyítésére, esetmegbeszélésre, a módszerrel összefüggő önismereti munka folytatására, s nem utolsósorban a Mediátori Szolgálatban való elköteleződésre és feladatvállalásra.

A képzés során megtanultuk:

 • hogy az egymással ellentétes érdekekkel, ellentmondó felfogással, eltérő értékrenddel vagy kultúrával rendelkező emberek miképpen léphetnek ki az ellenségesség és az erőszak körforgásából, és hogyan rendezhetik kapcsolatukat
 • hogy miként élhetjük át Jézus Krisztus jóságát, szeretetét, irgalmát, megbocsátását és bölcsességét mindennapi konfliktusainkban
 • hogy miképpen szabadulhatunk meg a lelkünkben felgyülemlett haragtól azáltal, hogy szóba állunk egymással
 • hogy a mediáció során miként ösztönözhetjük a szembeálló feleket személyes részvételre, együttműködésre és szükségleteik felismerésére
 • megtanultuk továbbá, hogy mikor érdemes figyelmen kívül hagyni egy-egy sértést
 • mit jelent őszintén és hatékonyan elismerni a hibákat
 • hogyan bocsáthatunk meg és békülhetünk ki őszintén
 • hogyan juthatunk igazságos és ésszerű egyezségre

 

A képzés során elsajátított további ismeretek és kompetenciák:

 • Áttekintést kaptunk az együttműködésre, illetve konszenzusra épülő úgynevezett alternatív konfliktusmegoldó stratégiákról – ezek közül kiemelten a mediációról.
 • Milyen feltételek segítik a dialógus létrejöttét (konszenzusok, egyezmények kialakulását).
 • Meghatároztuk a mediátor szakmai készségeit, a sikeresség kritériumait.
 • Megvizsgáltuk, hogy a mediátor közreműködése hogyan segít a feleknek a konfliktus új szempontú megközelítésében, hogy a konfliktus szereplői maguk találják meg a korrigálás módját – egymással együttműködve, a sérült emberi kapcsolatok helyreállításával.
 • A mediáció egyes szakaszainak elsajátításakor előre kidolgozott szituációkat oldottunk meg, később saját tapasztalatainkból származó konfliktusok megoldásában próbáltuk ki magukat.

Segítséget ajánlunk a következő típusú konfliktusokban és vitákban:

 • szerződő felek közötti nézeteltérések, szerződéses viták
 • válóperek, illetve ezek megelőzése
 • családon belüli konfliktusok: gyerekek között, gyerek-szülő között, szülők között
 • gyermek-elhelyezési viták
 • szomszédok közötti konfliktusok
 • gyülekezeten, illetve egyházon belüli nézeteltérések
 • munkahelyi és munkaügyi viták
 • iskolai konfliktusok minden színterén: gyerek-gyerek, gyerek-tanár, tanár-szülő, tanár-tanár
 • üzleti, vállalkozással kapcsolatos viták
 • az igen költséges és hosszadalmas bírósági eljárás helyett valamennyi konfliktusban (kivéve az egészségügy területét)

Felkészült és alázatos szívvel vállaljuk ezért a Mediátori Szolgálatot Krisztus békeköveteiként, hogy gyülekezeteink és egyházunk épülését és növekedését segíthessük.

 

Nevek:

Bartos Károly lelkipásztor, mediátor

Beke Boróka lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, mediátor

Bukovinszky Csáki Tünde, lelkipásztor, mediátor

Fekete Márton lelkipásztor, mediátor

Gábor Áron Árpád lelkipásztor, mediátor

Gál József lelkipásztor, pszichológus, pszichoterapeuta, mediátor

Gáll Sándor lelkipásztor, mediátor

Gáspár Babos Etele Tamás lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, bibliodráma-vezető, mediátor

Imre István Zoltán lelkipásztor, mediátor

Kabai Ferenc lelkipásztor, mediátor

Koncz László Ferenc lelkipásztor, mediátor

László Lehel lelkipásztor, mediátor

Lőrincz János lelkipásztor, lelkigondozó, mediátor

Máté István lelkipásztor, mediátor

Mátyás István lelkipásztor, mediátor

Móra László lelkipásztor, mediátor

Orbán Lajos lelkipásztor, mediátor

Roth Levente lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, mediátor

Sógor Árpád lelkipásztor, családterapeuta, mediátor

Szabó Tünde lelkipásztor, mediátor

Székely Szabolcs lelkipásztor, mediátor

Tordai Árpád lelkipásztor, mediátor

 

Kelt: 2015. június 27-én Marosvásárhelyt.

 

A Mediátor Szolgálat képviseletében:

Beke Boróka