Március 15 Marosújváron

Három település énekkara és a marosújvári kisdiákok műsora tette emlékezetessé Marosújváron a magyar nemzet ünnepét. Bartha Sándor marosújvári lelkipásztor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mindig jó együtt énekelni. Az igehirdetési szolgálatot idén Kállay Csaba, a Kolozsmonostori Református Egyházközség lelkipásztora végezte.

Mivel március 15. nem csak a nemzeti ünnepünk dátuma, de egyben a tavasz kezdete is, Fórika Éva vezényletével a Marosújvári Vegyeskar egy Tavaszköszöntővel lepte meg a gyülekezetet.

Március 15 Marosújváron

A marosújvári elemi tagozat gyermekeinek ünnepi műsorát Fekete Dénes tanító Szőcs Levente zeneművész segítségével vezényelte le. Felcsendült a gitár és a gyerekek lelkesen énekelték:  “Huszár gyerek, huszár gyerek ha felül a lóra…” 

A megérdemelt tapsvihar után a székelykocsárdi Kokárda női kar ünnepi műsora következett, amelyet Basa Annamária karvezető vezényelt.

Mihály Imre marosújvári római katolikus plébános ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy március 15-nek még napjainkban is erős üzenete van.

A Kolozsmonostori Református Egyházközség vegyeskarának ünnepi műsorát Kállay Tünde vezényelte, majd Pálosy János, a marosújvári RMDSZ elnöke köszöntötte az ünneplőket. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a gyülekezet átvonult a régi marosújvári iskolában megrendezett szeretetvendégségre. 

 

Oroszhegyi Tünde