Magvetés a Z generációnak

A Z nemzedék tagjainak (1995-2012 közt születtek), mivel már egy új világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokásai. Ez problémákat vet fel az iskolai és gyülekezeti vallásoktatásban is, elsősorban a kommunikáció és az oktatási módszerek, eszközök területén.

A vallásos nevelés a Z generáció esetében akkor lesz sikeres, ha a lelkész (vallástanár) be tud lépni az ő világukba, ha megérti, és megtanulja azt a nyelvet beszélni, amelyet a legjobban értenek, az ő csatornáikat használja, mind a hittartalmak, értékek átadása, mind a felelősségtudatuk fejlesztése során.

A továbbképző abban kínál elméleti alapvetést és gyakorlati kísérletet, hogy az igehirdetés és katekézis üzenetét, céljait úgy fogalmazzuk meg, hogy hallgatóink megszólítva, érintve érezzék magukat. Ehhez a mindennapi helyzeteikre kell reflektálnunk, és megtalálnunk az összefüggést az írás és az élethelyzeteik között. A képzés kitér a Z generáció számára leghatékonyabbnak bizonyuló oktatási módszerek és eszközök bemutatására, rálátást ad a hittartalmak közvetítésének alapelveire a Z generációra vonatkozóan, ugyanakkor szó lesz azoknak a lelkigondozói helyzeteknek a hatékony kezeléséről, melyek elkerülhetetlenek egy olyan generáció esetében, mely élete nagy részét online térben éli.

Magvetés a Z generációnak

Jelentkezési határidő: 2018. február, 9.

Kreditpontok száma: 16.

Kapcsolattartó személy: Gorbai Gabriella, Református Tanárképző Kar

e-mail: ggorbai@gmail.com

tel. 00 40 73 1919042