„Libri Peregrinantes”

Erdélyi protestáns diákok külföldi egyetemjárása könyveik tükrében

 

Kiállítás 17–20. századi protestáns lelkipásztorok külföldi tanulmányi úton vásárolt könyveiből, emlékalbumaiból

 

A 16. századtól napjainkig jelentősen meghatározza az erdélyi protestáns egyházak szellemiségét a külföldi egyetemekkel való„Libri Peregrinantes” kapcsolattartás. Míg a 16–18. században egy kényszer-szülte lehetősége volt az erdélyi protestáns egyháziak továbbtanulásának a peregrináció, a későbbiekben az ismeret- és tapasztalatszerzés, és a kapcsolatépítés alkalmai lettek a külföldi tanulmányutak. Az ilyen módon kialakult európai eszmei áramlás és kapcsolatrendszerek kutatása és bemutatása nemzetközi szinten is jelentős eredményeket hozott.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának jelentős muzeális állománya nagyrészt külföldet járt egyháziak hagyatékából épült fel. Így adódott a lehetőség, hogy a könyvek által megrajzoljuk egykori tulajdonosaik szellemi profilját, és bemutassuk azt az európai kitekintésű szellemi és emberi kapcsolatrendszert, amely a peregrinációs utak révén létrejött.

„Libri Peregrinantes”

A kiállítást megnyitja Ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyház püspöke, bemutatja Kurta József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet főkönyvtárosa.

 

Helyszín: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára

Megnyitó: 2017. május 23., 18:00 óra

 

Megtekinthető 2017. május 24. – november 15., 9–16 óra között.

Csoportok esetén kérjük, hogy előre jelezzék látogatási szándékukat!

 

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap

 

http://www.nka.hu/impresszum

 

Szakmai partnerek: Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltára, Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár