Leomlott a régi református templom tornya Tacson

Összeomlott az egykori református templom tornya a Beszterce-Naszód megyei Tacson. A helyi gyülekezet 2000–2005 között épített új templomot a szász evangélikusoktól megvásárolt romos templom helyén, azóta nem használták a régi, menthetetlenné vált hajlékot.

Szombaton, április 17-én este dőlt össze Tacson az 18. századbeli református templom rossz állapotban levő tornya. A reformátusok 1691-ben építettek sövényfalú templomot maguknak, majd 1711-ben Bethlen Ferenc főispán közbenjárására kőtemplommá alakították azt, 1800-ban pedig újjáépítették.

A károkat főként az instabil talaj okozta, emiatt a jelenleg használt templom tornya is elkezdett süllyedni. 📷 Kiss Gábor

A templom 1711-beli festett kazettás mennyezete különösen értékes. Növényi és állatalakos ábrázolások díszítik, különlegessége pedig az egyik kazettán látható baziliszkusz-motívum, amely egyedülálló Erdélyben.

A festett kazettákat sikerült megmenteni, biztonságba helyezni. A szakemberek letisztították, kezelték gombásodás és rovarok ellen, a közeljövőben pedig az új templomba kerülnek álmennyezetként.

Szintén az új templomba viszik át az 1905-beli szószékkoronát, a Mózes-széket és a papné padját. Az orgonát és a harangokat még 2007-ben szállították át az új hajlékba.

Az értékes, régi kazettákat sikerült megmenteni. A képen a múlt századból megmaradt, értéktelen festett fa látható. 📷 Kiss Gábor

A múlt században még mindkét templom – az evangélikus és a református is – használatban volt, egymás mellett volt a két lelkipásztori lakás is. A második világháború után azonban a szászokat kitelepítették, azóta magyar többségű a falu.

Székely Szabolcs tacsi lelkipásztor elmondta: a mozdítható értékeket a héten áthordják az új templomba. 📷 Kiss Gábor

A reformátusok Vajda Dániel jelenlegi szamosújvári lelkipásztor szolgálata idején vásárolták meg előbb a volt evangélikus lelkészi lakást, amelynek helyére új parókiát építettek, 2005-re pedig elkészült a régi, romos evangélikus templom helyén is az új hajlék. Az épület annyira rossz állapotban volt, hogy csak a tornyát tarthatták meg.

A Mózes-szék 1881-ben, a szószékkorona 1905-ben készült. 📷 Kiss Gábor

Székely Szabolcs tacsi lelkipásztor elmondta, a gyülekezettel együtt sajnálja a történteket, de megtették, amit lehetett, és az értékesebb, mozdítható tárgyakat megmentették. Jelenleg az új templom tornya is újításra szorul, arra várják a szükséges engedélyeket.