Lelkigondozás sürgősségi helyzetekben

Előadó:                       Christoph Pompe, lelkipásztor, pszicho-terapeuta Németország

 

Időpont:                     2016. Április 4 – 6.

Helyszín:                    Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ

Csoportlétszám:        20 fő

Regisztrációs díj:       100 lej

Kreditpont:                16

Jelentkezés:                2016. február 10. – március 5. között Kovács István előadó-tanácsosnál, a kovacsi@reformatus.ro e-mail címen, vagy 0731-344.209 telefonszámon.

 

A sürgősségi esetek érintettjeinek lelkigondozása, mint „lelki elsősegélynyújtás” mintegy 20 éve már sikeresen egészíti ki a gyülekezeti pasztorációt több Nyugat-európai keresztyén egyházában. Lelkipásztoraink továbbképzésében éppen ezért helyet adtunk ennek a témának is. A 2015. év tavaszán, ebben a témában megtartott első továbbképző tanfolyamunk nagy érdeklődésnek örvendett a lelkipásztoraink körében. Sokkal többen jelentkeztek, mint ahány helyet tudtunk biztosítani. Ezért határoztunk úgy, hogy 2016-ban ismét megszervezzük a továbbképzést ebben a témában.

A sürgősségi helyzetek lelkigondozását pszichológiai végzettséggel rendelkező laikus szakemberek és lelkipásztorok végezhetik halálos közlekedési balesetek, hirtelen bekövetkezett halálesetek, gyászhír kézhezvétele okozta sokkos állapot, nagy károkat okozó természeti csapások és ezekhez hasonló esetekben.

A sürgősségi lelkigondozó alkalmassága és kompetenciája a megfelelő képzés és a szupervízió által kiadott bizonyítvány alapján állapítható meg.

A Romániai Református Egyház lelkipásztorai számára tartandó szeminárium alkalmával bemutatásra kerülnek azok az élménybeszámolók és kutatási eredmények, amelyekkel nemzetközi szinten a baleset-pszichológia, az elmúlt 20 év során gazdagodott.

A szeminárium célja a lelki elsősegélynyújtáshoz szükséges alapismeretek elsajátítása és a Romániai Református Egyház keretén belüli, valamint más romániai mentőszolgálatokkal való, hasznos együttműködési struktúrák létrehozását célzó tárgyalások kezdeményezése.

 

A továbbképzésekre fenti e-mail címen vagy telefonszámon, a közölt időszakban lehet jelentkezni. A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével válik véglegessé, amit banki átutalással az

EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL, Banca: BCR CLUJ,

IBAN RO12 RNCB 0106 0266 0457 0488 azonosítóval jelzett számlaszámra lehet megtenni.

Utalásnál a megjegyzéshez be kell írni: Lelkigondozás sürgősségi helyzetekben – NÉV (a lelkipásztor teljes neve). A regisztrációs díj felét a lelkipásztor, másik felét az egyházközsége (hivatalos munkaadója) fizeti.